Koulut kuriin elokuvien luvattoman käytön lopettamiseksi

Tuotoksen ja TTVK:n Lehdistötiedote 3.4.2007

Kouluissa esitetään ilman lupaa kaupallisessa videolevityksessä olevia av-tallenteita, kuten kotimaisia draamasarjoja sekä teatteri-, dokumentti- ja lyhytelokuvia. Videoita käytetään kouluissa oppimateriaalina ja iltapäiväkerhoissa ajanvietteenä. Tutkimusten mukaan jopa kolme neljästä kouluissa esitetystä videosta esitetään luvatta ja 60 % näistä on kotimaisia.

Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos valvoo tallenteiden käyttöä yhteistyössä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa (TTVK). Tähän asti luvatonta käyttöä on pyritty vähentämään kouluihin lähetetyillä tiedotteilla ja ohjeilla. TTVK saa elokuvien laittomasta käytöstä myös ilmoituksia, joiden perusteella se ottaa yhteyttä kouluihin. Yhteydenotoissa voidaan esittää korvausvaatimuksia.

Tuotoksen toiminnanjohtajan Kirsi Niittyinperän mukaan av-tallenteiden luvaton käyttö aiheuttaa tulonmenetyksiä tekijöille ja tuottajille. ”Kotimaisille, usein pienehköille yleisöille suunnatuille av-tuotannoille jokainen esityskorvaus on tärkeä”, muistuttaa Niittyinperä. ”Kouluille ja laitoksille on räätälöity oma lupajärjestelmä, joka kattaa satoja kotimaisia elokuvia ja muita tallenteita. Luvan hinta oppilasta kohden on kaksi euroa kalenterivuodelta ja katselukertojen määrä on rajaton.”

TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen kertoo, että tallenteiden opetuskäytöstä ja luvan hankkimisen helppoudesta on tiedotettu runsaasti etenkin viimeisen kahden vuoden aikana. ”Tiedotuksen on toivottu lisäävän lupien hakemista, mutta laiton av-tallenteiden käyttö jatkuu kouluissa aktiivisena. Näin ollen Tuotos ja TTVK harkitsevat jopa oikeustoimiin ryhtymistä”, sanoo Kotilainen.

Koulun on helppo hankkia esitysluvat av-tallenteiden opetuskäyttöön Tuotoksesta, minkä jälkeen elokuvien käyttö on huoletonta. Luvan voi hankkia joko kunta oppilaitostensa puolesta tai koulu itse omiin tarpeisiinsa. Yksittäisiä esityslupia myöntävät lisäksi tuotantoyhtiöt.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, puh. (09) 6803 4049, 040 548 1781
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, www.antipiracy.fi

Toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä, puh. 09) 440 470, 040 8344 928
Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry, www.tuotos.fi