Kotimaiselle elokuvalle laatutukea puoli miljoonaa euroa

Taike-tiedote | Taike meddelande 16.10.2013

Valtion elokuvataidetoimikunta
on myöntänyt elokuvan laatutukea vuodelle 2013 yhteensä 518 000 euroa. Laatutukea myönnetään taiteellisesti korkeatasoisen ja laadukkaan elokuvan tai muun kuvaohjelman tuottajalle uuden tuotannon kehittämiseksi.

Toimikunta sai 63 hakemusta. Suurin tukisumma oli 50 000 euroa, jonka sai Mohamed El Aboudin pitkä dokumenttielokuva Häätanssi. Suomalaisen dokumenttielokuvan taso osoittautui taas kerran korkeaksi.

Myös pitkien fiktioiden aiheiden ja lähestymistapojen kirjo oli toimikunnan mielestä ilahduttavan laaja. Joukossa oli niin laadukasta draamaa kuin onnistunutta komediaakin. Suurimmat fiktioiden laatutuet myönnettiin Simo Halisen Kerron sinulle kaiken -elokuvalle ja Aku Louhimiehen 8-pallo-elokuvalle.

Lyhytelokuvien tarjonta oli huolestuttavan vähäistä ja taso hyvinkin vaihtelevaa. Palkitut lyhytelokuvat nousivat kirkkaasti joukosta.

Elokuvataidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimistä. Se päättää elokuvataiteen taiteilija-apurahoista sekä muista alan taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.


Laatutuen saajat:

Art Films Production AFP Oy, Helsinki, 10 000 €
Sinivalkoinen valhe

Blind Spot Pictures Oy, Helsinki, 40 000 €
8-pallo

Dictator Films Oy, Tuusula, 18 000 €
Juoppohullun päiväkirja

Dionysos Films Oy, Helsinki, 20 000 €
21 tapaa pilata avioliitto

Edith Film Oy, Helsinki, 40 000 €
Kerron sinulle kaiken

Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy, Helsinki, 20 000 €
Alcan Highway

Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Helsinki, 30 000 €
Kaikella rakkaudella

Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Helsinki, 20 000 €
Käsilaukku

Filmimaa Oy, Helsinki, 30 000 €
Hilton! – Täällä ollaan elämä

Guerilla Films Oy, Espoo, 15 000 €
Hiljaisen talven lapsi

Illume Oy / Road Movies Oy, Helsinki, 50 000 €
Häätanssi

Illume Oy, Helsinki, 15 000 €
Muisteja – Pieni elokuva 1950-luvun Oulusta

Kinoproduction Oy, Helsinki, 10 000 €
6954 kilometriä kotiin

Klaffi Tuotannot Oy, Oulu, 40 000 €
Laulu koti-ikävästä

Matila Röhr Nordisk Oy, Helsinki, 25 000 €
Metsän tarina

Oy Bufo Ab, Helsinki, 5 000 €
Eskapistit

Oy For Real Productions FRP Ltd, Helsinki, 10 000 €
Alppikatu 25

Periferia Productions Oy, Oulu, 30 000 €
Miss Farkku-Suomi

Pohjankonna Oy, Helsinki, 10 000 €
Häivähdys elämää

Solar Films Inc Oy, Helsinki, 30 000 €
Puhdistus

Solar Films Inc Oy, Helsinki, 10 000 €
Robin

Tuffi Films Oy, Helsinki, 25 000 €
Kissanloukku

Tuffi Films Oy, Helsinki, 15 000 €
Treffit

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Mari Karikoski
mari.karikoski@minedu.fi, p. 0295 330 706

*

Finländsk film får en halv miljon euro kvalitetsstöd

Statens filmkonstkommission har beviljat sammanlagt 518 000 euro till årets 2013 kvalitetsstöd för film. Kvalitetsstöd beviljas för filmer med hög konstärlig kvalitet eller åt producenter av andra bildprogram för utvecklingen av nya produktioner.

Kommissionen fick 63 ansökningar. Det högsta stödet var 50 000 euro och det erhölls av Mohamed El Aboudis långa dokumentfilm Häätanssi. Kvaliteten på den finländska dokumentfilmen visade sig än en gång vara hög.

Även spektrumet av olika ämnesområden och förhållningssätt var enligt kommissionen glädjande brett. Bland ansökningarna fanns såväl högklassigt drama som förträfflig komedi. De största kvalitetsstöden för fiktion beviljades till Simo Halinens film Kerron Sinulle Kaiken och filmen 8-pallo av Aku Louhimies.

Utbudet av kortfilmer var oroendeväckande knappt och kvaliteten mycket varierande. De belönade kortfilmerna stod klart ut ur mängden.

Filmkonstkommissionen är ett av Centret för konstfrämjandes expertorgan. Den fattar beslut om konstnärstipendier och priser för filmkonst och andra stipendier som beviljas åt konstnärar, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom branschen.

Mottagare av kvalitetsstöd:

Art Films Production AFP Oy, Helsinki, 10 000 €
Sinivalkoinen valhe

Blind Spot Pictures Oy, Helsinki, 40 000 €
8-pallo

Dictator Films Oy, Tuusula, 18 000 €
Juoppohullun päiväkirja

Dionysos Films Oy, Helsinki, 20 000 €
21 tapaa pilata avioliitto

Edith Film Oy, Helsinki, 40 000 €
Kerron sinulle kaiken

Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy, Helsinki, 20 000 €
Alcan Highway

Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Helsinki, 30 000 €
Kaikella rakkaudella

Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Helsinki, 20 000 €
Käsilaukku

Filmimaa Oy, Helsinki, 30 000 €
Hilton! – Täällä ollaan elämä

Guerilla Films Oy, Espoo, 15 000 €
Hiljaisen talven lapsi

Illume Oy / Road Movies Oy, Helsinki, 50 000 €
Häätanssi

Illume Oy, Helsinki, 15 000 €
Muisteja – Pieni elokuva 1950-luvun Oulusta

Kinoproduction Oy, Helsinki, 10 000 €
6954 kilometriä kotiin

Klaffi Tuotannot Oy, Oulu, 40 000 €
Laulu koti-ikävästä

Matila Röhr Nordisk Oy, Helsinki, 25 000 €
Metsän tarina

Oy Bufo Ab, Helsinki, 5 000 €
Eskapistit

Oy For Real Productions FRP Ltd, Helsinki, 10 000 €
Alppikatu 25

Periferia Productions Oy, Oulu, 30 000 €
Miss Farkku-Suomi

Pohjankonna Oy, Helsinki, 10 000 €
Häivähdys elämää

Solar Films Inc Oy, Helsinki, 30 000 €
Puhdistus

Solar Films Inc Oy, Helsinki, 10 000 €
Robin

Tuffi Films Oy, Helsinki, 25 000 €
Kissanloukku

Tuffi Films Oy, Helsinki, 15 000 €
Treffit

Ytterligare information:
specialsakkunnig Mari Karikoski
mari.karikoski@minedu.fi, tfn 0295 330 706