Kotimainen elokuva- ja tv-ala esittää Suomeen kannustinjärjestelmää – Tavoitteena kansainvälisten investointien ja turismin kasvu

Lehdistötiedote 25.3.2015

Elokuva- ja televisioalaa edustavat järjestöt esittävät Suomeen kannustinjärjestelmää, jolla nostetaan Suomen kilpailukykyä kansainvälisten elokuvien ja TV-ohjelmien tuotantomaana sekä edistetään maakuvamarkkinointia matkailijavirtojen kasvattamiseksi. Matkailuorganisaatio Visit Finland tukee ehdotusta.

Suuret kansainväliset elokuva- ja TV-tuotannot kuluttavat merkittäviä summia paitsi AV-alan palveluihin myös majoitus-, logistiikka- ja ravitsemuspalveluihin. Siksi tänä päivänä lähes kaikki isot tuotannot hakeutuvat kuvaamaan, ostamaan palveluja ja etsimään yhteistuotantokumppaneita maihin, jotka tarjoavat mahdollisuuden saada osittaispalautuksia tuotantokuluista. Osittaispalautukset mahdollistaa eri maiden tuotantokannustinjärjestelmät, joiden hyödyt ovat ilmeiset. Esimerkiksi Saksassa kannustimen on laskettu tuoneen 2,5 miljardin euron investoinnit ja tuottosuhde on ollut merkittävä: jokainen myönnetty euro on tuonut Saksaan 6 euroa.

AV-alan ja alueellisten hyötyjen lisäksi tuotantokannustimilla voidaan kasvattaa IP-oikeuksien (intellectual property) arvoa sekä laajentaa kehittyneen teknologiaosaamisemme hyödyntämistä. Pelialan tapaan teknologiaosaamistamme voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän esimerkiksi elokuvien ja TV-tuotantojen jälkitöissä, kuten erikoistehosteiden tuottamisessa. Kiinnipääsy kansainvälisten tuotantojen IP-oikeuksiin puolestaan parantaisi kotimaisen työn tuottavuutta, kun osa teosten aineettomista oikeuksista saadaan Suomeen.

Suorien hankintatarpeiden lisäksi elokuva- ja TV-tuotannoilla on merkittäviä vaikutuksia myös matkailualaan. Joka vuosi kymmenet miljoonat matkailijat valitsevat lomakohteensa elokuvien ja TV-ohjelmien vaikutuksesta.

Viime vuosina lukuisat maat ovat lanseeranneet ja jatkokehittäneet omia kannustinjärjestelmiään kansainvälisten tuotantojen houkuttelemiseksi. Suomesta tällaiset tuotantokannustimet puuttuvat, ja saamme maahamme nyt vain murto-osan niistä elinkeino-, vienti-, matkailu- ja verotuloista, joita kilpailijamaat ovat onnistuneet saavuttamaan.

Edellä kuvatun epäkohdan korjaamiseksi Suomen elokuva- ja TV-alaa edustavat järjestöt esittävät tuotantokannustinjärjestelmän kehittämistä Suomeen.

Favex yhteistyössä keskeisten toimialajärjestöjen ja alueellisten elokuvakomissioiden kanssa esittää paikalliskulutukseen perustuvan ”cash rebate” -kannustimen kehittämistä, jossa tietyt kriteerit täyttäville tuotannoille voitaisiin myöntää esimerkiksi 20 %:n osittaispalautus kuluista, jotka on käytetty Suomessa tehtyihin palveluostoihin ja suomalaisen työvoiman palkkaamiseen.

– Osittaispalautusten ehdot ovat hyvin konkreettiset ja tiukasti kotimaiseen palvelutuotantoon sekä työllisyyden kehittämiseen keskittyvät. Toisaalta hyödyt ovat ilmeiset. Jokaista palautettua euroa kohden saadaan vähintään viisinkertaiset elinkeino- ja palkkatulot ulkomailta Suomeen, kiteyttää toiminnanjohtaja Johanna Karppinen Favexista.

Favexin ehdotusta puoltavat keskeiset AV-alan toimialajärjestöt, kuten Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU, Suomen elokuvasäätiö SES, Suomen elokuvaohjaajien liitto SELO, Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C., AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos, Kopiosto, Finnanimation, Commission Helsinki, Lapin elokuvakomissio, Länsi-Suomen elokuvakomissio, Itä-Suomen elokuvakomissio, Pohjois-Suomen elokuvakomissio, Suomen elokuvatoimistojen liitto, Suomen Filmikamari, Suomen elokuvateatteriliitto SEOL, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat sekä Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund.

Tuotantokannustinta puoltavat myös matkailualan organisaatio Visit Finland sekä Suomen pelialan keskus Neogames. Vastaavia kannustimia on kokeiltu muualla Euroopassa myös pelialalla, joten Neogames toivoo, että sitä harkittaisiin myös Suomessa.

Lisätietoja
Johanna Karppinen
toiminnanjohtaja, Finnish Film & Audiovisual Export – Favex ry
+358 40 571 7061
johanna.karppinen@favex.fi

Favex (Finnish Film & Audiovisual Export) on elokuva- ja TV-alan järjestö, jonka tehtävänä on viedä suomalaista audiovisuaalista teollisuutta kansainvälisille markkinoille ja markkinoida Suomea korkeatasoisena tuotantomaana. Favex markkinoi Suomea ja suomalaista osaamista alan kansainvälisissä tapahtumissa, tilastoi viennin ja kansainvälisten investointien kehitystä sekä toimii luovan teollisuuden toimintaedellytysten kehittäjänä. Lisätietoa: www.favex.fi.