Kino Iiris Euroopan eliittiin

Kino Iiris on valittu neljäntenä suomalaisena elokuvateatterina Europa Cinemas -verkoston jäseneksi.

Europa Cinemas on elokuvateatterien yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on lisätä eurooppalaisen elokuvan osuutta teatterien ohjelmistossa ja tukea jäsentensä elokuvakulttuuria edistävää toimintaa. Kino Iiris valittiin verkoston jäseneksi, koska se on ohjelmistonsa ja erilaisten tapahtumien kautta edistänyt aktiivisesti elokuvakulttuuria alueellaan erityisenä kohderyhmänään nuoret, ja koska se on esittänyt ohjelmistossaan laajasti ja monipuolisesti eurooppalaisia elokuvia.

Europa Cinemas -jäsenyyden kautta Kino Iiris saa suoraa taloudellista tukea toiminnalleen. Lisäksi jäsenyys mahdollistaa kokemusten vaihdon ja yhteisen toiminnan muiden verkoston 750 jäsenen kanssa.

Kino Iiriksen toimintaa pyörittävä Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry täyttää 20 vuotta 19.10.2009.
Eläköön elokuva!

www.europa-cinemas.org

Lisätietoja:

Sami Keto
Päijät-Hämeen elokuvakeskus
sami.keto@gmail.com
0400-628 292

Markus Lehtinen
Elokuvateatteri Kino Iiris
markus.lehtinen
@kinoiiris.com
040-743 8006