Kannanotto: Elokuvalevittäjien ja -tuottajien liiketoiminnan menetykset kompensoitava oikeudenmukaisesti

Saamiemme tietojen mukaan elokuva-alan koronakorvaukset aiotaan jakaa elokuva-alan yrityksille ainoastaan Valtiokonttorista sulkukorvauksen ja kustannustuen muodossa. Molemmat tuet soveltuvat tämänhetkisissä muodoissaan hyvin huonosti elokuvatuottajien ja elokuvalevittäjien menetysten korvaamiseen. Koronarajoitusten kurittaman alan tarpeet tulisi huomioida oikeudenmukaisesti, jottei yritysten kyky työllistää ja rahoittaa tulevia hankkeitaan vaarantuisi enää enempää. 

1. Täysimääräinen sulkukorvaus myös elokuvalevittäjille ja -tuottajille

Kaikkien yritysten, jotka ovat suoranaisesti kärsineet elokuvateattereiden sulkemisesta, tulee olla oikeutettuja täysimääräiseen sulkukorvaukseen. Elokuvateatterielokuvan esittämisen kieltäminen on suoraan ja välittömästi estänyt elokuvatuottajien ja elokuvalevittäjien liiketoiminnan. 

Elokuvateattereiden sulkeminen toistamiseen elokuva-alan parhaaseen sesonkiaikaan eli jouluna aiheutti valtaisia taloudellisia tappioita. Elokuvalevittäjät ja -tuottajat olivat laskeneet mittavat elokuva- ja lanseerausinvestointinsa joulusesongin varaan. Elokuvateatterielokuvaa ei kuitenkaan voi tuoda markkinoille ilman elokuvateattereita. Siksi niiden elokuvien tulonmenetykset, joiden esittäminen kiellettiin viranomaisten sulkumääräyksillä, tulisi korvata elokuvalevittäjille ja -tuottajille täysimääräisinä.

2. Kustannustuen huomioitava elokuvalevittäjien ja -tuottajien liiketoiminnan erityispiirteet

Elokuvalevittäjien ja -tuottajien pääoma on kiinni elokuvatuotannoissa jopa usean vuoden ajan. Kustannustuen tapa on katsoa yrityksen liikevaihdon muutoksia takautuvasti. Se ei kuitenkaan kerro, kuinka paljon tuottoa tämänhetkisillä rajoituksilla estettyjen elokuvien tulisi tehdä, jotta näissä tuotannoissa kiinni olevat investoinnit saadaan takaisin, yritysten toiminnan kulut katettua, ja samalla investoitua uusiin tuotantoihin. Taaksepäin katsova, yksinomaan liikevaihdon muutoksia arvioiva kustannustuki ei siksi sovellu elokuvalevityksen ja elokuvatuotannon yritysten korona-aikaisten tappioiden arviointiin ja kompensointiin. Levittäjien ja tuottajien tulisi vähintäänkin voida valita liiketoimintansa vertailujakso. Kustannustuki on pahimmillaan arpapeliä, joka ei kohdistu oikeudenmukaisesti niihin toimijoihin, jotka ovat koronamarkkinoilla kantaneet isoimpia taloudellisia riskejä ja tappioita. 

3. Elokuva-alan palauttamista kulttuurin koronatukien piiriin syytä harkita

Valtiokonttorin kustannustuki toimii automaattisen, vain toteutuneisiin tunnuslukuihin perustuvan hakuprosessin varassa. Sen vuoksi edellisten sulkukierrosten kaltainen, myös harkinnanvaraisuutta mahdollistava ja koronakuluja sekä lanseerausmenetyksiä kompensoiva kulttuurin tuki-instrumentti olisi erittäin tarpeellinen täydentämään kustannustukea. Suomen elokuvasäätiö tunnistaa paremmin elokuva-alan erityispiirteet ja pystyy olemassa olevan organisaationsa avulla myös käsittelemään laajemmin hakijoiden toimittamaa dokumentaatiota toteutuneista tappioista ja lisäkustannuksista. Mielestämme tulisi ottaa harkintaan, että osa uuden lisätalousarvion potista jaetaan OKM:n kautta elokuva-alan yrityksille.

Lisätietoja

Laura Kuulasmaa
Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Laura.Kuulasmaa@apfi.fi 

Tero Koistinen
Suomen Filmikamari ry
tero.koistinen@filmikamari.fi