Kaksi audiovisuaalisen alan virastoa yhdistetään

OKM:n tiedote: 8.5.2013

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA) ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) yhdistyvät yhdeksi virastoksi vuoden 2014 alusta lähtien.

Viraston nimi olisi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kokonaisuuden vahvistaminen ja virastokentän tiivistäminen. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä keskiviikkona 8. toukokuuta.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtäviä olisivat audiovisuaalisten teosten (elokuvien, televisio- ja radio-ohjelmien) arkistointi audiovisuaalisen kulttuurin tuntemuksen edistäminen, mediakasvatuksen edistäminen, kuvaohjelmien ikärajaluokittelu ja kuvaohjelmamarkkinoiden valvonta lasten suojelemiseksi sekä toimialaan liittyvä tutkimus ja sen edistäminen.

KAVIn toimiala ja tehtävät vastaisivat nykyisiä KAVAn ja MEKUn toimialoja ja tehtäviä. KAVAn ja MEKUn nykyinen henkilöstö jatkaisi KAVIn henkilöstönä eikä yhdistymisellä näin ollen olisi vaikutuksia henkilöstön määrään. Uudessa virastossa työskentelisi noin 90 henkilöä.

Lisäksi yhteistyön edistämiseksi toimialalla laissa säädettäisiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin neuvottelukunnasta. Samalla nykyisestä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston johtokunnasta luovuttaisiin.

Lisätietoja:
– hallitussihteeri Janina Lindqvist (OKM), puh. 0295 3 30360