Irina Krohn jatkaa elokuvasäätiön toimitusjohtajana

Suomen elokuvasäätiön tiedote 8.6.2011
Julkaistavissa heti

Elokuvasäätiön hallitus on valinnut säätiön toimitusjohtajan Irina Krohnin toiseksi viisivuotiskaudeksi 1.8.2011 alkaen

Tehtävä asetettiin julkiseen hakuun, sillä säätiön hallitus halusi huolellisesti tarkastella toimintaympäristössä tapahtuneita ja ennakoitavissa olevia muutoksia ja niiden edellyttämää johtajuutta. Määräaikaan mennessä toimitusjohtajan tehtävään ilmoittautui 12 hakijaa, joista viisi haastateltiin.

Irina Krohnin ensimmäisen toimikauden aikana kotimainen elokuva on saavuttanut ennen näkemättömän yleisösuosion ja osoittanut niin monipuolisuutta kuin taiteellista elinvoimaa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö luo elokuvan tekijöille, tuottajille ja jakelijoille kuitenkin uusia ja suuria haasteita.

Yhdessä toimitusjohtaja Irina Krohnin kanssa elokuvasäätiön hallitus haluaa viedä alaa eteenpäin niin, että kotimainen elokuva tarjoaa jatkossakin elämyksiä niin suomalaisille kuin enenevässä määrin myös kansainväliselle yleisölle. Elokuvasäätiön hallitus pitää tärkeänä, että toimitusjohtaja on sitoutunut kehittämään elokuvasäätiön toimintaa avoimessa vuoropuhelussa alan kaikkien toimijoiden kanssa. Säätiön hallintokulttuurin avoimuuden, luottamuksen ja läpinäkyvyyden kehittämistä tulee edelleen jatkaa määrätietoisesti.

Elokuvan jakelun käynnissä oleva murros tuo muutoksia elokuvan koko arvoketjuun ja haastaa elokuvatuotannon nykyiset rahoitusmuodot.

Elokuvasäätiön toiminnassa edellytetään herkkyyttä ja muutosvalmiutta koko elokuva-alan parhaaksi sekä proaktiivisia strategisia avauksia elinvoimaisen kotimaisen elokuvan tason ja volyymin turvaamiseksi.

Elokuvasäätiön toimitusjohtajan toimikausi on viisivuotinen. Säätiön hallituksen hyväksymien uusien sääntöjen mukaan toimitusjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Lisätietoja:

Suomen elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja
Georg Dolivo
p. 050 360 3994

Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja
Irina Krohn
p. 050 555 1199