Hallitus esittää eduskunnalle uutta ikärajaa

Opetusministeriön tiedote 5.10.2006:

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta muuttuu
– Kuvaohjelmien ikärajaluokituksiin lisätään 13 vuoden ikäraja

Lakia kuvaohjelmien tarkastamisesta ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä ikärajaluokitukseen 13 vuoden ikäraja. Lisäksi kuvaohjelmiin tai niiden yhteyteen on tehtävä selvästi havaittava merkintä, josta ilmenee ikärajasuositus tarkastamattomalle vuorovaikutteiselle kuvaohjelmalle, kuten pelille. Samalla lisättäisiin säännökset Valtion elokuvatarkastamon tekemistä valvontatarkastuksista. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 5. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Kuvaohjelmien tarkastamisessa käytettävään ikärajaluokitukseen ehdotetaan uusi 13 vuoden ikäraja aiempien 18, 15, 11 ja 7 vuoden ikärajojen lisäksi. Ikärajojen 11 ja 15 väliin mahtuu erilaisessa kehitysvaiheessa olevia lapsia. Neljän vuoden väli on aiheuttanut ongelmia ikärajan asettamiselle. Lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon hyväksyttäessä kuvaohjelmia alaikäisille esitettäväksi ja levitettäväksi.

Tarkoituksena on, että Suomessa levitettävissä peleissä voitaisiin käyttää yleiseurooppalaista ikämerkintäjärjestelmää, jossa ikärajamerkinnän lisäksi on pelin sisältöä kuvaavia symboleja. Ehdotuksen mukaan kuvaohjelmiin on tehtävä selkeä merkintä, josta ilmenee ikärajasuositus tarkastamattomalle vuorovaikutteiselle kuvaohjelmalle.

Lisäksi kuvaohjelmalakiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan Valtion elokuvatarkastamolla olisi oikeus tehdä valvontatarkastuksia levittäjän toimitiloissa sen varmistamiseksi, että kuvaohjelmissa on lainmukaiset merkinnät. Tarkastusviranomainen voisi myös päätöksellään valtuuttaa toisen viranomaisen tekemään tarkastuksia. Jälkivalvonnan tehostamisella pyritään tarkastustoiminnan lastensuojelullisten tavoitteiden turvaamiseen sekä rikoslain kuvaohjelmia koskevien säännösten vastaisen aineiston levityksen ehkäisemiseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

— — —
Lisätietoja:
– hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö, puh. (09) 160 76910