Filmikamarin kannanotto valtioneuvoston exit-suunnitelmaan

Suomen Filmikamarin kannanotto 16.4.2021

Suomen hallitus julkaisi viime perjantaina luonnoksen Suomen exit-suunnitelmasta (Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle: Luonnos hallituksen muistioksi 9.4.2021).

Luonnoksen mukaan poikkeusolojen päätyttyä aloitetaan rajoitusten purkaminen sellaisilta toimialoilta, joista on todistetusti lähtenyt satoja tartuntaketjuja. Elokuvateattereista, joissa on esitetty elokuvia korona-aikaan yli 1,6 miljoonalle asiakkaalle, ei tiedetä lähteneen yhtään tartuntaketjua.

Olisi sekä terveysturvallista että reilua purkaa elokuvateattereiden rajoituksia samaan aikaan kun avataan lukuisista tartuntaketjuista tutut toimialat.

Kannatamme sitä, että yleisö- ja kulttuuritilaisuuksien rajoituksia lähdettäisiin purkamaan opetus- ja kulttuuriministeriön johtaman, monitieteisen ja -taiteellisen turvallisten tapahtumien työryhmän exit-esityksen mukaisesti.

Hallituksen luonnoksessa todetaan, että rajoitusten purkamisessa tulee kiinnittää huomiota sellaisten ryhmien tilanteeseen, joiden arvioidaan kärsineen rajoituksista eniten. Lisäksi esitetään, että rajoitusten purkamisessa pyritään etenemään nopeammin [–] sellaisten tilojen osalta, joissa tilaisuudet pystytään järjestämään terveysturvallisesti.

Elokuvateatterit kuuluvat molempiin ryhmiin: kärsineisiin ja terveysturvallisiin. Jos hallitus on johdonmukainen ja sanansa mittainen, elokuvateatterit voivat avata ovensa ensimmäisenä.

Elokuvateatteritoimiala on juuri saanut kuulla aluehallintovirastoilta, että elokuvateattereiden yleisörajoitukset on tehty ilman elokuvateatteritoimialaan liittyviä taustamateriaaleja tai elokuvatoimialaan liittyviä vaikutusarviointeja. AVIen rajoituspäätökset elokuvateattereiden osalta on siis tehty ilman toimialan tuntemusta, eikä rajoituspäätöksiä voi pitää tarkkarajaisina, eikä tämän vuoksi lainmukaisina.

Viime vuoden keväällä elokuvateatterien ovet suljettiin ensimmäisenä. Yleisötilaisuudet ovat tälläkin hetkellä erittäin tiukasti rajoitettuja. Lähes 90 % suomalaisista asuu alueella, jossa on sallittu maksimissaan 6 tai 10 katsojan elokuvanäytös. Tällaisilla rajoituksilla elokuvateatteritoiminta on tappiollista. Elokuvateattereiden liikevaihdon menetys korona-ajalta on tällä hetkellä noin 110 miljoonaa euroa.

Elokuvateattereissa on noudatettu kaikkia viranomaisohjeita, minkä lisäksi toimiala on itse laatinut viranomaisten ohjeita täydentäneitä oppaita. Kaikki elokuvateatterit ovat tehneet hartiavoimin töitä, että elokuvanäytökset olisivat mahdollisimman turvallisia. Tuloksena on yli 1,6 miljoonaa terveysturvallista elokuvakäyntiä.

Työn tulokset tulee ottaa huomioon rajoituksia purettaessa.

Tero Koistinen
toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari ry

Suomen Filmikamari ry on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry sekä Suomen elokuvatoimistojen liitto ry (SEL). Järjestöt edustavat kattavasti suomalaisia elokuvateattereita sekä Suomessa toimivia elokuvien maahantuojia ja levittäjiä. Suomessa on tällä hetkellä 177 elokuvateatteria 130 paikkakunnalla. Elokuvateattereita operoi noin 120 eri yritystä tai yhteisöä. Suomalaiset elokuvateatterit ovat pääosin perhe- tai yhdistysomisteisia mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä. Elokuvateatterit ja elokuvalevittäjät työllistävät noin 1 100 henkeä.