Filmikamari: Pääsylipun alv:n nostaminen 40 prosentilla kohtuutonta

Suomen Filmikamarin ry:n kannanotto 16.6.2023

Vanha elokuvalippu. Lappeenrannan museot.

Elokuva-ala on järkyttynyt tulevan hallituksen suunnitelmasta nostaa pääsylippujen arvonlisäveroa neljä prosenttiyksikköä, kymmenestä neljääntoista. Korotus on peräti 40 prosenttia.

Korona-ajan suhteettomien rajoitusten jälkeen annetaan vielä yksi tarpeeton moukarinisku pääsylippuja myyville kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumatoimijoille. Pääsylippujen alv:n nosto kohdistuu erityisesti niihin, jotka kärsivät korona-ajan perusteettomista yleisörajoituksista ja joiden menetyksiä ei täysimääräisesti korvattu.

Alv:n nosto on peruttava.

Jotain hyvää

Filmikamari pitää hyvänä, että hallitus haluaa arvioida tilausohjelmapalveluille asetettavan maksuvelvoitteen käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia audiovisuaalisille markkinoille ja alan kasvumahdollisuuksille.

Filmikamarin mielestä kotimaisten av-tuotantojen rahoituspohjaa tulee vahvistaa ottamalla käyttöön AVMS-direktiivin mahdollistaman mediapalvelun tarjoajia koskevan velvoitteen osallistua Suomessa tuotettavan eurooppalaisen sisällön rahoittamiseen. Tämä ei lisää valtion menoja, vaan tuo lisää arviolta 5-14 miljoonaa euroa vuodessa kotimaisten elokuvien ja sarjojen tuotantoon.


Lisätietoja

Tero Koistinen
Suomen Filmikamari ry

Suomen Filmikamari ry on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry sekä Suomen elokuvatoimistojen liitto ry (SEL). Järjestöt edustavat kattavasti suomalaisia elokuvateattereita sekä Suomessa toimivia elokuvien maahantuojia ja levittäjiä. Suomessa on tällä hetkellä 183 elokuvateatteria ja niissä 368 salia. Elokuvateattereita on 131 paikkakunnalla.