Favexilta selvitys suomalaisen AV-teollisuuden vienninedistämisen keinoista

Lehdistötiedote 11.9.2012
Favex, Helsinki

Elokuva- ja televisiotuotantoalan vientijärjestö Favex on yhteistyössä pelialan kattojärjestö Neogamesin kanssa julkaissut Suomen elokuvakomission tilaaman selvityksen, millaisin toimenpitein voidaan käytännössä parantaa suomalaisen audiovisuaalisen teollisuuden vienti- ja työllistämismahdollisuuksia. Selvitys sisältää esityksen kannusterahastosta, joka tukee pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta kehittääluovan teollisuuden kasvuedellytyksiä.

Audiovisuaalisen eli AV-teollisuuden ytimen muodostavat elokuva-, tv- ja pelituotantoalat, jotka lähtökohtaisesti kilpailevat kuluttajien, tuottajien, palveluostajien ja sijoittajien suosiosta globaaleilla markkinoilla. Siksi useat maat, Euroopassa ja muualla, ovat hyvällä menestyksellä ottaneet käyttöön niin sanottuja tuotantokannustimia tuotantojen ja investointien saamiseksi. Suomessa tällaisia kannustimia ei ole, mikä on toimialalla todettu merkittäväksi kilpailukykyä heikentäväksi puutteeksi.

Nyt toteutettu kannusteselvitys kuvaa eri kannustinmallien hyötyjä ja esittää Suomelle tarkoituksenmukaisimman sekä kustannustehokkaimman tavan edistää AV-teollisuuden vienti- ja kasvumahdollisuuksia.

Selvityksen perusteella Favex ja Neogames ehdottavat Suomeen ns. Cash rebate -mallia, jossa tietyt kriteerit täyttävät elokuva-, tv- ja pelituotannot voisivat hakea tuotantokulujen osittaisia palautuksia erityisestä kannustinrahastosta. Edellytyksinä ovat muun muassa vähintään 200 000 euron kulutustaso Suomessa, riittävä pistetaso kulttuuritestissä sekä hakemuksen tekeminen suomalaisen tuotanto- tai yhteistuotantoyhtiön toimesta.

– Kannustinpalautuksia olisi siis mahdollista saada jälkikäteen hyvin konkreettisten ehtojen täytyttyä. Ja mikä tärkeintä, vain sen mukaan, mitä tuotantoon liittyen on jo todistettavasti kulutettu Suomessa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi henkilökunnan palkat, laitevuokrat tai erilaiset palveluhankinnat logistiikasta jälkituotantoihin, selventää Favexin toiminnanjohtaja Petra Theman hyvitykseen oikeuttavia tuotantokuluja.

Tuotantokannustimien merkityksestä AV-alan tuotantojen ohjautumiseen eri maihin on lukuisia esimerkkejä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti: Unkarissa kannustejärjestelmän myötä av-alan tuotantoyhtiöiden liikevaihto loikkasi kuudessa vuodessa alle 20 miljoonasta eurosta yli 130 miljoonaan euroon. Lisäksi kannustimien houkuttelemat kansainväliset tuotannot ovat jättäneet erityisesti kuvausalueille merkittäviä määriä tuotantobudjettien ulkopuolisia tuloja.

Peliteollisuuden näkökulmasta kannustimien ensisijainen hyöty olisi kotimaisessa omistuksessa ja jatkohyödynnettävissä olevien aineettomien oikeuksien (intellectual properties, IP) massan kasvattamisessa.

– Peliteollisuudessa tuotteen IP:n omistaminen on noussut taloudellisesti yhdeksi tärkeimmistä asioista. Kannustimien kautta voitaisiin paitsi edistää kotimaisen jatkohyödynnettävän IP-massan syntymistä myös varmistaa se, että IP:t jäävät Suomeen eikä niitä tarvitse rahoitusneuvottelujen yhteydessä myydä ulkopuolelle, toteaa Suomen pelialan keskuksen Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen, joka on toiminut pelialan edustajana selvitystyössä.

Suomessa useiden kotimaisten peli- ja elokuvatuotantojen tekijänoikeuksia on jouduttu myymään ulkomaisille yhteistuotantoyhtiöille tai julkaisijoille puuttuvien kannustimien takia.

– Kansainväliset elokuvat ovat aina useiden miljoonien tuotantoja. Yksi Suomeen saatu kuvausviikko voi helposti tuoda Suomeen suoria tuloja miljoonan ja välillisesti lisäksi pari kolme kertaa saman summan. Lisäksi tällaisia tuotantoja tehtäisiin enemmän yhteistyössä suomalaisten tuotantoyhtiöiden kanssa, jolloin myös investointirahaa ja tekijänoikeustuottoja tulisi Suomeen enemmän, tiivistää Theman kannustimien merkityksen.

Favex ry toteutti selvityksen yhteistyössä Neogames ry:n Suomen elokuvakomission tilauksesta. Suomen elokuvakomissiota toteutetaan Location / Destination Finland –hankkeessa, jota koordinoi Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO (OSKE) ja sen mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma (ESR).

Lisätietoa

Petra Theman
Toiminnanjohtaja, Favex ry
+358 40 752 7777
petra.theman[ät]favex.fi

Liitelinkit:
Kannusteselvitys (pdf, 0,5 Mt)
https://www.dropbox.com/s/add07zmpm72on6j/Suomelle%20sopiva%20kannustinmalli.pdf

Lisätietopresentaatio tuotantokannustimista (pdf, 3,9 Mt) https://www.dropbox.com/s/w6zq3wdp4t5bvmz/Kannustinpresis%20short%200612.pdf

Kuva Petra Theman (jpg, 1,3 Mt)
https://dl.dropbox.com/u/19063616/Petra%20Theman.jpg

Favex (Finnish Film & Audiovisual Export) on elokuva- ja TV-alan järjestö, jonka tehtävänä on viedä suomalaista audiovisuaalista teollisuutta kansainvälisille markkinoille. Favex markkinoi suomalaista osaamista alan kansainvälisissä tapahtumissa, tilastoi viennin ja kansainvälisten investointien kehitystä sekä toimii luovan teollisuuden toimintaedellytysten kehittäjänä. Lisätietoa Favexista ja toimialasta: www.favex.fi