Favex ry – Finnish Film & Audiovisual Export hakee johtajaa

Favex ry – Finnish Film & Audiovisual Export on audiovisuaalisen alan asiantuntijaorganisaatio ja sen kansainvälistymisen sekä viennin alusta ja edesauttaja. Järjestö on perustettu joulukuussa 2007 ja sen ensimmäisen toiminnanjohtajan siirtyessä muihin tehtäviin haemme nyt timanttista uutta johtajaa.

Favex ry:n toiminnan tulee vaikuttaa audiovisuaalisen alan elinvoimaisuuteen ja kasvuun elinkeinona, luoda sille lisää työpaikkoja ja mahdollisuuksia ulkomailta Suomeen tulevien investointien, vientitulojen tai palvelumyynnin kautta. Tehtäväkenttään kuuluvat toimenpiteet, joilla varmistetaan ja parannetaan alan yritysten ja tuotantojen kansainvälistä kilpailukykyä sekä toimijoiden näkyvyyttä ja verkostoja suhteessa alan kansainvälisiin ammattilaistoimijoihin.

Toiminnanjohtajan työ on erittäin monipuolista ja kattaa sekä strategisempia ja edustamiseen liittyviä osioita että käytännön työtä kädet savessa. Tukenasi ja apunasi ovat Favex ry:n hallitus ja työntekijät, joita tällä hetkellä on kahdeksan (2 vakituista projektipäällikköä, 2 määräaikaista projektipäällikköä sekä harjoittelijoita/tukitoimijoita).

Vuosittain Favex ry toteuttaa n. 10 vientihanketta muiden alaa edistävien toimien ohella, joita ovat mm. yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tilastointi, viestintä ja sparraustoiminta. Käynnissä on parasta aikaa myös pidemmät projektit Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Edellytämme:

 • Kokemusta, ymmärrystä ja visioita audiovisuaaliselta alalta
 • Sosiaalista luonnetta, kykyä kommunikoida ja esiintyä
 • Hyvää paineensietokykyä
 • Kansainvälistä kokemusta
 • Erittäin hyvää sekä suomen- että englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa
 • Can do -asennetta ja arvojemmekin mukaista iloista otetta
 • Kykyä johtaa projekteja ja erilaisia työryhmiä

Lisäansioiksi laskemme:

 • Kokemuksen alan (kansainvälisistä) rahoitusrakenteista
 • Kokemuksen julkishallinnon toimijoista ja rahoitusrakenteista
 • PR-, media-, markkinointi-, vientitoiminta- tai yrityskehittämiskokemuksen
 • Muun kielitaidon

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi (ilman liitteitä) palkkatoiveineen, ml. 1-3 suosittelijan nimeä yhteystietoineen 3.4.2013 klo 16 mennessä sähköpostilla rekry@favex.fi tai osoitteeseen Favex ry / johtaja, Kalevankatu 39-43, 00180 Helsinki.

Sähköpostitiedusteluihin emme valitettavasti voi vastata. Lisätietoa tehtävästä antaa työmatkojen vuoksi vain puhelinaikoina pe 15.3. klo 9–17 ja ke 27.3. klo 9–17 nykyinen toiminnanjohtaja Petra Theman:  040 752 7777

Favex ry:n jäsenjärjestöjä ovat tällä hetkellä: Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry, Satu ry, Tuotos ry, Kopiosto ja partnerjäseniä: Oy Yleisradio Ab, Finnanimation ry, Suomen kansallinen elokuvakomissio ry sekä Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry