Fassbinder-päivät ja -julistenäyttely Tampereen Niagarassa 19.-29.5.

RAINER WERNER FASSBINDER
10 ELOKUVAA 19.-29.5.2008
ELOKUVATEATTERI NIAGARA, KEHRÄSAARI, TAMPERE

RAINER WERNER FASSBINDER
10 FILME 19.-29.5.2008
CINEMA NIAGARA, KEHRÄSAARI, TAMPERE

RAINER WERNER FASSBINDER
10 FILMS 19.-29.5.2008
CINEMA NIAGARA, KEHRÄSAARI, TAMPERE

Englanninkieliset tekstit, saksankielinen puhe, dvd-esitykset, liput 2 euroa.
Deutschsprachige DVDs mit englischen Untertiteln, karten 2 euro
English subtitles, spoken in German, tickets 2 euros

Järjestäjät: Goethe-Institut ja Pirkanmaan elokuvakeskus ry.

FASSBINDERIN ELOKUVIEN JULISTENÄYTTELY NIAGARASSA 19.-29.5.!

OHJELMISTO/KALENDER/PROGRAM
Ma/Mo/Mon 19.5. klo/uhr/at 16.30
Hans Günther Pflaum: ICH WILL NICHT NUR, DASS IHR MICH LIEBT – DER FILMEMACHER RAINER WERNER FASSBINDER, 1993 -K18- 96 min
Ti/Di/Tue 20.5. klo/uhr/at 16.30 LOLA, 1981 -K15- 110 min
Ke/Mi/Wed 21.5. klo/uhr/at 16.30 ANGST ESSEN SEELE AUF, 1973 (Pelko jäytää sielua) -K11- 93 min
To/Do/Thu 22.5. klo/uhr/at 16.30 MARTHA, 1974 -K18- 116 min
La/Sa/Sat 24.5. klo/uhr/at 14.00 SATANSBRATEN, 1976 -K18- 112 min
Su/So/Sun 25.5. klo/uhr/at 14.00 LILI MARLEEN, 1981 -K15- 122 min
Ma/Mo/Mon 26.5. klo/uhr/at 16.30 FONTANE – EFFI BRIEST oder: Viele, die eine Ahnung haben von ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen und dennoch das herrschende System in ihrem Kopf akzeptieren durch ihre Taten und es somit festigen und durchaus bestätigen (Effi Briest tai: On monia, joilla on aavistus omista mahdollisuuksistaan ja tarpeistaan ja jotka silti mielessään hyväksyvät vallitsevan systeemin, toimivat sen mukaisesti ja siten lujittavat sitä ja antavat sille ikään kuin hyväksyntänsä.), 1972-74 -K11- 139 min
Ti 27.5. klo/uhr/at 16.30 KATZELMACHER , 1969 -K15 – 90 min
Ke 28.5. klo/uhr/at 16.30 DIE EHE DER MARIA BRAUN, (Maria Braunin avioliitto), 1978 -K11- 115 min
To 29.5. klo/uhr/at 16.30 DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS, (Veronika Vossin kaipuu), 1982 -K15- 106 min

RAINER WERNER FASSBINDER

Monille elokuvantekijöille ja -ystäville Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) on yhä sodanjälkeisen Saksan merkittävin elokuvaohjaaja. Vain 17 vuodessa hän kirjoitti ja ohjasi yli 50 elokuvaa, TV-sarjaa ja näytelmää osoittaen ainutlaatuista monipuolisuutta. Hän solmi kiinteät suhteet eri-ikäisiin, loistaviin näyttelijöihin ja elokuvantekijöihin ja loi siten Saksan elokuvamaailmassa uudenlaisen infrastuktuurin, jonka esimerkkinä toimi Andy Warholin Factory ja myöhemmin myös Hollywoodin työnjako. Hän pureutui maanisella innolla ja armottomalla työtahdilla saksalaisuuden olemukseen ja Saksan historiaan: keisareiden aikaan (Fontane Effi Briest), Weimarin tasavaltaan ja natsismin aikaan (Despair – Eine Reise ins Licht, Lili Marleen) ja lopulta Saksan talousihmeeseen (Lola) ja ns. Saksan syksyyn (Kolmas sukupolvi).

Für viele Filmschaffende und -liebhaber gilt Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) als wichtigster deutscher Nachkriegs-regisseur. In nur 17 Jahren hat er über 50 Filme, Fernsehreihen und Theaterstücke geschrieben und inszeniert und dabei eine einzig-artige Vielseitigkeit an den Tag gelegt. Er hat beste Schauspieler und Filmarbeiter mehrerer Generationen an sich gebunden und damit eine im Nachkriegsdeutschland nicht gekannte filmische Infrastruktur etabliert, die Andy Warhols Factory nacheiferte und später der Arbeitsteilung Hollywoods. Er hat sich mit manischem Eifer deutschen Wesenszuständen und deutscher Geschichte gewidmet: dem Jahrhundert vom Kaiserreich (Fontane Effi Briest) über die Weimarer und die NS-Zeit (Despair – Eine Reise ins Licht, Lili Marleen), über das Wirtschaftswunder (Lola) bis zum "Deutschen Herbst" (Die dritte Generation).

For many filmmakers and –friends Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) is one of Germany`s most significant postwar filmdirector. In only 17 years he wrote and directed more than 50 films, tv-series and plays that show unique diversity. He had firm relations to brilliant actors and directors of many generations. Fassbinder created a new infastructure in the postwar German filmworld, using as an example Andy Warhol`s Factory and later on even Hollywoods work distribution. With manic enthusiasm and grim working stroke he seized into the German nature and history; from the century of the emperors (Fontane Effi Briest), to the Weimar Republic and Nazism (Despair, Lili Marleen) until the German economy wonder (Lola) and the “German Fall”.

ELOKUVAT/DIE FILME/FILMS

H.G. Pflaum: ICH WILL NICHT NUR, DASS IHR MICH LIEBT 1992 (Tv-dokumentti, TV-documentary,
Fernseh-Dokumentarfilm über R.W. Fassbinder) -K18- pit: 104 min
Fassbinder kuoli 10.6.1982 vain 37 vuoden ikäisenä. Ylistetyssä dokumentissaan Hans Günther Pflaum kulkee ristiriitaisen ohjaajan jäljillä haastatellen hänen työtovereitaan ja ystäviään (mm. ex- vaimoa Ingrid Cavenia, Michael Ballhausia, Volker Schlöndorffia). Elokuva sisältää myös arkistomateriaalia Fassbinderistä ja hänen työskentelytavoistaan sekä katkelmia hänen elokuvistaan.

Fassbinder verstarb am 10. Juni 1982 im Alter von 37 Jahren. In seiner vielgelobten Dokumentation läßt Hans Günther Pflaum die „Fassbinder-Familie“ ein Bild des widersprüchlichen Regisseurs und seiner Arbeitsweise erstellen. Außer R.W.F. selbst erzählen seine Ex-Frau Ingrid Caven, Michael Ballhaus, Volker Schlöndorff u.v.a. Pflaum veranschaulicht und vervollständigt das Material mit Filmausschnitten.

Fassbinder died on the 10th of June 1982, aged only 37. In his praised documentary Hans Gunther Pflaum follows his footsteps by interviewing friends and collegues (e.g. ex-wife Ingrid Caven, Michael Ballhaus, Volker Schlöndorff). Pflaum includes in the documentary archive files on Fassbinder as well as short cuts of his films.

LOLA
BRD-trilogian kolmas osa. Kunnollisen miehen intohimo kevytkenkäiseen naiseen on lähtökohtana tälle pikkukaupunkiin sijoittuvalle karulle kertomukselle Saksan talousihmeen ajoilta: Idealistinen rakennustarkastaja rakastuu nuoreen naiseen eikä pitkään aikaan tajua, että tämä on rakennusyrittäjän maksullinen rakastajatar.

Dritter Film der BRD-Triologie. Die Leidenschaft eines seriösen Bürgers für eine unseriöse Frau als Ausgangspunkt für eine böse Geschichte über die Jahre des deutschen Wirtschaftswunders, angesiedelt in einer Kleinstadt: Ein idealistischer Baudezernent verliebt sich und hat lange keine Ahnung, dass die junge Frau die käufliche Geliebte eines Bauunternehmers ist.

The third part of the BRD-trilogy. A decent man´s passion for a indecent woman is the basis for an austere story about the years of the German economical wonder. Set in a small town, an idealistic building inspector falls in love with a young woman without knowing that she is the “chargeable” mistress of the building entrepreneur.

ANGST ESSEN SEELE AUF, 1973 (Pelko jäytää sielua), (Fear Eats the Soul) -K11- 93 min
Siivoojana työskentelevä Emmi rakastuu itseään reilusti nuorempaan Aliin, marokkolaiseen siirtolaiseen, ja menee tämän kanssa naimisiin. Sukulaiset ja naapurit vieroksuvat Emmin ratkaisua, kunnes huomaavat mitä hyötyä siitä on heille itselleen. Ympäristön paine on pariskunnalle silti kestämätön. "Elokuva rakkaudesta, joka on oikeastaan mahdoton, mutta silti yksi mahdollisuus."
Fassbinder oli 70-luvulla aloittaville ehdoton suunnannäyttäjä. Hänellä oli meille paljolti samanlainen merkitys kuin Godardilla vuosikymmentä aikaisemmin. Saksalaisen elokuvan uusi aalto toi muutenkin elämää muutoin seisovaan veteen. ANGST ESSEN SEELE AUF on minulle edelleen Fassbinderin elokuvista tärkein. Sen karhea, humaani realismi vaikutti voimakkaasti siihen, jota hieman häpeillen kutsun elokuvalliseksi tyylikseni.
– Aki Kaurismäki

Emmi, eine ältere Putzfrau, liebt und heiratet Ali, einen weit jüngeren Gastarbeiter aus Marokko. Emmis Verwandte und die Nachbarschaft reagieren mit Unverständnis, bis sie die Verwertbarkeit des Paares entdecken. Doch der Druck, der auf den beiden lastet, ist zu groß. Ein "Film über die Liebe", die eigentlich unmöglich ist, aber eben doch eine Möglichkeit.
Fassbinder war ein Wegweiser für die jungen Regisseure, die in den 70er Jahren anfingen, Filme zu machen. Er hatte für uns weitgehend die gleiche Bedeutung wie Godard ein Jahrzehnt zuvor. Die neue Welle des deutschen Films brachte ohnehin Leben in die sonst stillen Gewässer. ANGST ESSEN SEELE AUF ist für mich immer noch der bedeutendste Film von Fassbinder. Der karge, humane Realismus des Films hatte starken Einfluss auf das, was ich bescheiden meinen filmischen Stil nenne.
– Aki Kaurismäki

Emmi, a young cleaner falls in love and marries the much younger Ali; a Moroccan immigrant. Relatives and neighbours react with despise to Emmi´s decision until they notice the advantage they will get for themselves. The pressure of the surroundings is still unbearable. “A film about almost impossible love with still a slight chance existing”.
Fassbinder was a vanguard for young directors of the 1970´s, he had a much similar significance as Godard had decades ago. The wave of new German films brought life into the otherwise still waters. Fear Eats the Soul is still Fassbinders most important film to me. The rough, humane realism influenced strongly what I a little embarassed call my cinematic style.
– Aki Kaurismäki

MARTHA, 1974 -K18- 116 min
Martha menettää isänsä kuoleman jälkeen lapsuudenkotinsa turvan, avioituu ja joutuu uuteen, tiukasti rajattuun elinpiiriin. Jouduttuaan onnettomuuden seurauksena pyörätuoliin hän tulee täysin riippuvaiseksi toisten avusta, mutta tuntuu ristiriitaisella tavalla nauttivan tilanteestaan.

Die Geschichte einer seltsamen Ehe: Nach dem Tod ihres Vaters verlässt Martha die Geborgenheit ihres Elternhauses, heiratet und begibt sich in eine neue Enge, bis sie schließlich, nach einem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen, restlos abhängig wird und dies auf irritierend ambivalente Weise zu genießen scheint.

Martha looses the protective security of her childhood home, gets married and ends up in a new restricted environment. After an accident she becomes tied to a wheelchair and becomes totally reliant on the help of others. Still she seems to enjoy the situation in an irritating, ambivalent way.

SATANSBRATEN, (Satan´s Brew) 1976 -K18- 112 min
Vasemmistolainen runoilija joutuu kriisiin elämässään ja luomistyössään. Hän on pettynyt unelmiinsa ja kuvittelee nyt olevansa Stefan George. Vaikka Fassbinderin mukaan kyseessä on komedia, elokuva on yksi hänen katkerimmista, aggressiivisimmista ja epätoivoisimmista töistään.

Die Identitäts-, Lebens- und Schaffenskrise eines Dichters, der als linker Poet begonnen hatte, dann seine Utopien verlor und sich nun für Stefan George hält. Obwohl Fassbinder von einer Komödie sprach, ist dies eine seiner bittersten, aggressivsten und verzweifeltsten Arbeiten.

A leftwing poet goes through a crisis in his life. Disappointed in his dreams he thinks to be Stefan George. Even though according to Fassbinder this is a comedy, the film is one of his most bitter, aggressive and hopeless pieces of work.

LILI MARLEEN, 1981 -K15- 122 min
Zürich 1938. Robertin isä, vaikutusvaltainen juutalainen asianajaja tekee kaikkensa pitääkseen poikansa erossa Wilkiestä, yökerholaulajasta. Sodan syttyminen vielä vaikeuttaa heidän suhdettaan. 1941 onni potkaisee tyttöä: Belgradin Radio, joka lähettää ohjelmaa saksalaisille sotilaille ympäri Eurooppaa, soittaa hänen kappalettaan. Wilkiestä tulee maankuulu ja hänen uransa sotaa käyvässä natsi-Saksassa lähtee hillittömään nousuun. Vaikutusvaltansa avulla hän onnistuu pelastamaan Robertin Gestapon käsistä ja tämä pääsee pakenemaan Sveitsiin.

Zürich 1938. Roberts Vater, ein einflussreicher jüdischer Anwalt, setzt alles daran, seinen Sohn von der deutschen Barsängerin Wilkie fernzuhalten. Der Kriegsausbruch erschwert noch ihr Verhältnis. 1941 erhält Wilkie die Chance ihres Lebens: Eines ihrer Lieder wird zufällig von Radio Belgrad gespielt, dem Sender, der europaweit Nachrichten für deutsche Soldaten verbreitet. Nun erlangt Wilkie Ruhm im ganzen Reich und beginnt einen unaufhaltsamen Aufstieg im kriegsführenden NS-Deutschland. Dank ihres Einflusses gelingt es ihr, Robert vor der Gestapo zu retten, sodass er in die Schweiz fliehen kann.

Zurich 1938. Roberts father, a influental jewish lawyer does all he can to keep his son away from the German barsinger Wilkie. The outbreak of war makes their relationship even more complicated. 1941 Wilkie gets the chance of her life: The Belgrad radio that broadcasts to German soldiers all over Europe plays her song. Wilkie becomes famous and her career takes off in the Nazi-reigned, warring Germany. With her now powerfull authority she manages to save Robert from the hands of the Gestapo and he flees to Switzerland.

FONTANE EFFI BRIEST Oder: Viele, die eine Ahnung haben von ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen und dennoch das herrschende System in ihrem Kopf akzeptieren durch ihre Taten und es somit festigen und durchaus bestätigen) (Effi Briest tai: On monia, joilla on aavistus omista mahdollisuuksistaan ja tarpeistaan ja jotka silti mielessään hyväksyvät vallitsevan systeemin, toimivat sen mukaisesti ja siten lujittavat sitä ja antavat sille ikään kuin hyväksyntänsä), 1972-74 -K11- 139 min

Effi Briest on liian nuori mennessään naimisiin kunnianhimoisen paroni von Instettenin kanssa. Tutustuminen majuri Crampakseen tuo hetkeksi vaihtelua hänen elämäänsä. Paroni saa tietää vaimonsa vuosia aikaisemmin päättyneestä suhteesta mieheen ja tuloksena on katastrofi. — Fassbinder on pitäytynyt tiiviisti kirjallisessa esikuvassa, mutta kehittänyt hyvin omintakeisen kuvallisen kielen.

Effi Briest ist viel zu jung, als sie den ehrgeizigen Baron von Instetten heiratet. Die Begegnung mit Major Crampas bringt vorübergehend Abwechslung in ihr Leben. Jahre später erfährt der Baron von der längst beendeten Beziehung seiner Frau, es kommt zur Katastrophe. Fassbinder hält sich eng an die literarische Vorlage und entwickelt dennoch eine sehr eigenständige Bildsprache.

Effi Briest is way too young when she gets married to the ambitious Baron Von Instetten. Getting to know Major Crampas brings change to her life. Some years later the Baron learns about this long finished relationship of his wife; this leads to a disaster. Fassbinder has kept loyal to the literal paragon but he created an original visual imagenary.

KATZELMACHER, 1969 -K15. 90 min
Velttoilevaan nuorisojengiin tulee vipinää, kun kuvaan astuu kreikkalainen mAahanmuuttaja, joka herättää kiivaita aggressioita. Fassbinderin omaan näytelmään perustuvan elokuvan staattiset kuvat viestivät ahtaudesta, pysähtyneisyydestä, halvautuneesta yhteiskunnasta. Nuorelle Fassbinderille elokuva oli merkkipaalu hänen ohjaajanurallaan.

Die Lethargie einer Gruppe gelangweilter junger Leute wird unterbrochen, als ein griechischer Gastarbeiter auftaucht und heftige Aggressionen auf sich zieht. Nach Fassbinders eigenem Bühnenstück in statischen Bildern inszeniert, die ständig von Enge, Stillstand und einer paralysierten Gesellschaft erzählen – für den jungen Filmemacher war dieses Frühwerk ein Meilenstein.

A lazy gang of youngsters gets electifyed when a Greek immigrant comes in the picture and awakenes heated aggressions. Based on a play of Fassbinder himself the static pictures of the film speak about the narrowness, stagnation and paralysation of a society. For the young Fassbinder this film was a milestone on his career.

DIE EHE DER MARIA BRAUN, (Maria Braunin avioliitto),(The Marriage of Maria Braun) 1978 -K11- 115 min
Elokuva sijoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen Saksaan, sen jälleenrakentamisen vuosiin. Maria Braun pääsee etenemään urallaan, mutta maksaa siitä inhimillisesti katsoen aivan liian kovan hinnan. Monikerroksisen, kriittisen BRD-trilogian ensimmäinen elokuva päättyy traagisesti samalla hetkellä, kun Saksa voittaa vuoden 1954 jalkapallon maailmanmestaruuden.

Eine Geschichte aus den Jahres des deutschen Wiederaufbaus nach dem II. Weltkrieg. Maria Braun schafft den sozialen Aufstieg, doch sie bezahlt für ihre Karriere mit einem menschlich viel zu hohen Preis. Der erste Film aus Fassbinders vielschichtiger, kritischer BRD-Trilogie endet tödlich – genau in dem Momant, in dem die Deutschen die Fußball-Weltmeisterschaft von 1954.

The film is placed in the postwar Germany, in the years of reconstruction. Maria Braun proceeds in her career but for that she pays a inhumanly high price. This multilayered, critical BRD-trilogy´s first film ends tragically in the same moment than Germany wins the World Cup soccer match in 1954.

DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS, (Veronika Vossin kaipuu), 1982 -K15- 106 min
Ufa-elokuvayhtiön tähden Sybille Schmitzin kohtalosta inspiroituneena Fassbinder kertoo synkän tarinan sodanjälkeisestä Saksasta: Huumeista riippuvaisen näyttelijän Veronika Vossin suosio on alkanut hiipua. Hän joutuu epätoivon valtaan ja teke itsemurhan paavin lukiessa radion välityksellä pääsiäissiunaustaan kaikelle kansalle. Tässä 50-lukuun sijoittuvassa trilogian keskimmäisessä elokuvassa Fassbinder käyttää suvereenisti vanhan ufa-melodraaman tyylikeinoja.

Inspiriert vom Schicksal des Ufa-Stars Sybille Schmitz erzählt Fassbinder eine düstere Nachkriegsgeschichte: Die drogenabhängige Schauspielerin Veronica Voss kann nicht mehr anknüpfen an ihre früheren Erfolge; sie verzweifelt und begeht, während im Radio der Ostersegen des Papstes zu hören ist, Selbstmord. In diesem Mittelstück seiner Trilogie über die fünfziger Jahre bedient sich Fassbinder souverän der Stilmittel des alten Ufa-Melodram.

Inspired by the fate of Ufa-filmcompany starlet Sybille Schmitz Fassbinder tells a grim story of the postwar Germany. The popularity of drug-addicted actress Veronika Voss is decreasing. She becomes overwhelmed by hopelessness and commits suicide while the pope reads the Easter blessing in the radio. In this, placed in the 1950´s, centremost part of the trilogy, Fassbinder souverenely uses old Ufa-melodrama stylistic devices.

Terveisin: Juha Elomäki juha.elomaki@elokuvakeskus.fi 050 359 1357