EU:n kulttuuriministereiden kokouksessa esillä digitaalistrategian asiat ja urheilupolitiikka

OKM-tiedote 18.11.2010

EU:n kulttuuri- ja urheiluministerit kokoontuivat torstaina Brysseliin käsittelemään Euroopan kulttuuriperintötunnusta, digitalisaation mukanaan tuomia haasteita elokuva-alalla sekä aloittamaan jäsennellyn vuoropuhelun urheilun alalla. Suomen valtuuskuntaa johti valtiosihteeri Marcus Rantala. Nuorisoasioista vastaavat ministerit kokoontuvat perjantaina.

Neuvosto hyväksyi päätelmät eurooppalaisesta elokuvaperinnöstä ja eurooppalaisen elokuvan haasteista digitaalisella aikakaudella, kulttuurin roolista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa sekä kulttuurialan työsuunnitelmasta vuosille 2011–2014. Neuvosto nimesi Belgian Monsin vuoden 2015 toiseksi kulttuuripääkaupungiksi.

Euroopan digitaalistrategiaa koskevassa keskustelussa painottuivat suuri tarve saada Euroopan kulttuuriperintö nopeasti digitaaliseen muotoon ja kansalaisten saataville. Euroopan digitaaliselle kirjastolle Europeanalle tarvitaan kestävä rahoituspohja. Nopeiden tietoverkkoyhteyksien lisäksi Euroopan kilpailukykyyn vaikuttaa se, miten nopeasti luovien verkkosisältöjen digitaaliset markkinat saadaan toimimaan.

– Toimivat sähköiset sisältömarkkinat ovat elinehto eurooppalaisen kulttuurin ja luovuuden elinvoimaisuudelle, totesi valtiosihteeri Rantala. Näiden markkinoiden luomisessa tarvitaan myös tekijänoikeuksien lisensiointia suojattujen aineistojen rajat ylittävään käyttöön. Valtiosihteeri Rantala korosti edelleen medialukutaidon merkitystä digitaalisten aineistojen sisämarkkinoiden luomisessa.

Urheiluasioissa neuvosto hyväksyi päätelmät koskien jäsennellyn vuoropuhelun aloittamisesta hallitusten, EU-instituutioiden sekä olympia- ja urheiluliikkeen välillä. Neuvosto hyväksyi myös päätelmät koskien urheilun roolista sosiaalisen osallisuuden edistämisessä sekä päätelmät EU:n roolista kansainvälisessä antidopingtyössä.

Lisätietoja:
– kulttuuri: johtaja Jukka Liedes, puh. 040 543 0333
– urheilu: johtaja Harri Syväsalmi, puh. 040 557 7725