EU julkaisi tukimallin elokuvateattereiden digitointiin

Hakijaorganisaatioille asetettavat edellytykset:
— hakijoiden tulee olla ensiesitysteattereita (joiden ohjelmassa on eurooppalaisten elokuvien ensiesityksiä, viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa elokuvan kotimaisesta ensi-illasta)
— hakijoiden on täytynyt olla avoinna yleisölle vähintään kolmen vuoden ajan
— hakijoilla tulee olla lipunmyynnin ja sisäänpääsyn seurantajärjestelmä
— hakijoilla tulee olla vähintään yksi valkokangas ja 70 istumapaikkaa
— hakijoilla tulee olla ollut 520 esitystä vuodessa, jos kyseessä on pysyvä elokuvateatteri (toisin sanoen elokuvateatteri, joka on toiminnassa vähintään 6 kuukautta vuodessa), 300 esitystä vuodessa, jos kyseessä on yhden valkokankaan teatteri (30 esitystä kuukaudessa), ja vähintään 30 esitystä kuukaudessa, jos kyseessä on vain kesäisin toimiva tai ulkoilmateatteri (elokuvateatteri, joka on toiminnassa alle 6 kuukautta vuodessa)
— hakijoilla tulee olla ollut vähintään 20 000 katsojaa kahdentoista viime kuukauden aikana tai 20 000 sellaista sisäänpääsyä elokuviin, joista tosiasiallisesti maksettiin normaali lipun hinta.

Tukea ei myönnetä hakijoille, jotka ovat saaneet tai saavat projektorin välittäjältä (integroijalta) allekirjoitettuaan virtuaalisen kopiokorvaussopimuksen (VPF-sopimuksen).
Jotta elokuvateatteri olisi tukikelpoinen, sen vuonna 2010 näyttämistä elokuvista vähintään 50 prosenttia on täytynyt olla eurooppalaisia elokuvia; näistä vähintään 30 prosenttia on täytynyt olla eurooppalaisia, muita kuin kotimaisia elokuvia.
Elokuvan katsotaan olevan eurooppalainen, jos se vastaa MEDIA-ohjelmassa elokuva-alan valikoivan tuen ja automaattisen tuen järjestelmissä tällaisista elokuvista annettua määritelmää.

Hankkeiden yhteisrahoittamiseen varatun vuosittaisen budjetin arvioidaan olevan 2 000 000 EUR.
Myönnetty taloudellinen tuki on avustus, joka maksetaan kertakorvauksena, enintään 20 000 EUR valkokangasta kohti.

Lisätietoja: http://bit.ly/kaMjJG