Ensimmäinen taideneuvosto nimetty

OKM:n tiedote 30.1.2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on nimennyt taideneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 1.1.2013-31.8.2016. Uuden taideneuvoston puheenjohtajana toimii rehtori Tiina Rosenberg (Helsinki). Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää normaalisti taideneuvoston kolmivuotiskausiksi, mutta nyt taideneuvoston toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti elokuun loppuun 2016 asti.

Muita jäseniä ovat teatteri- ja elokuvaohjaaja Pauliina Feodoroff (Ivalo), taiteen akateemikko Eija-Liisa Ahtila (Helsinki), muusikko Jaakko Kuusisto (Lahti), taidemaalari Heikki Marila (Turku), yliopistolehtori Alfonso Padilla (Helsinki), apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen (Oulu), kustannuspäällikkö Saara Tiuraniemi (Hämeenlinna) ja kirjailija Antti Tuuri (Helsinki).

Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain. Neuvosto tekee Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä tekee esityksen taiteen akateemikon arvonimestä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

– Taideneuvostoon esitetyt jäsenet ovat taiteeseen ja kulttuuriin perehtyneitä henkilöitä. Jäsenistä muodostuu kokoonpano, jonka taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolista, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Kokoonpanossa on lisäksi huomioitu vähemmistökulttuurit ja monikulttuurisuus.

– Taideneuvostolla on keskeinen rooli suomalaisen taiteen kehittämisessä. Tarvitaan rohkeutta tukea uutta, vahvistaa kansainvälisyyttä sekä huolehtia taiteen vapaudesta ja toimintaedellytyksistä.

Lisätietoja:
– erityisavustaja Anne Moilanen, puh. 050 347 8299
– kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, puh. 0295 3 30285