Elokuvateatterialan johtavat toimijat perustavat maailmanlaajuisen toimialajärjestön

Barcelona, Espanja ja Shanghai, Kiina – 22.6.2017

–> Alkuperäinen, englanninkielinen tiedote

Elokuvissa käynti on globaali ja kehittyvä ilmiö, jonka vuotuiset 38,6 miljardin dollarin pääsylipputulot jakautuvat tasaisesti kautta maailman. Elokuvateatterialan kehittyessä nyt ripeään tahtiin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, alan toimijat tunnistavat tilanteen tuomat liiketoimintamahdollisuudet sekä toimintatapahaasteet – kuten piratismin ja elokuvien luvattoman kopioinnin, tekniset standardit, elokuvien julkaisuikkunat, kansainväliset kauppatavat ja käytänteet sekä arvokkaat suhteet jakelualan yhteiskumppaneihin – ja sen, että haasteet ovat territorioista riippumatta kaikille alan toimijoille yhteisiä.

Näiden asioiden käsittelyä varten sekä elokuvateatterialan profiilin kohottamiseksi kansainvälisten sääntelyviranomaisten ja yhteistyökumppanien keskuudessa alan yksitoista johtavaa toimijaa ja kaksi kansainvälisesti aktiivisinta toimialajärjestöä ovat perustaneet etujärjestökseen Global Cinema Federationin huolehtimaan tiedotus- ja valistustoiminnasta sekä ajamaan maailmanlaajuisesti elokuvateatterialan etuja.

Järjestön perustamista valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, Cinépolisin toimitusjohtaja Alejandro Ramirez Magaña kommentoi tiedotetta näin:

“Tämä on elokuvateattereille ja niiden liiketoimintakumppaneille kaikkialla maailmassa jännittävää aikaa alan nyt astuessa uuden maailmanlaajuisen yhteistyön ja jatkuvan innovoinnin kauteen. Päätimme perustaa Global Cinema Federationin luodaksemme alallemme aiempaa huomattavasti vahvemman äänitorven tässä uudessa toimintaympäristössä ja tulemme tulevien kuukausien aikana aktiivisesti ottamaan yhteyttä alan johtaviin toimijoihin ja niiden toimialajärjestöihin luodaksemme kattavan organisaation, joka pystyy suurelta osin toimimaan maailmanlaajuisen elokuvateatteriyhteisön puolestapuhujana.”


Global Cinema Federationin perustajajäseniä ovat NATO (National Association of Theatre Owners) ja UNIC (International Union of Cinemas) sekä elokuvateatteriketjut AMC, Cinemark, Cineplex, Cinépolis, Cineworld, CJ-CGV, Event Cinemas, Les Cinemas Gaumont Pathé, Regal Entertainment Group, Vue International ja Wanda Cinemas. Kaiken kaikkiaan näillä yhtiöillä ja organisaatioilla on toimintaa yli 90 territorion alueella.

Samaan aikaan kun Global Cinema Federationin sisäinen työ jatkuu toimintalinjamäärittelyjä ja -menettelyjä muotoiltaessa, GCF:n perustajajäsenet järjestävät sen ensimmäisen kokouksen – mukana laaja kirjo alan muita johtavia toimijoita – tällä viikolla pidettävän CineEuropen aikana. Vastaavia kokouksia avaintoimijoiden kanssa järjestetään myös CineAsian, CinemaConin ja alan muiden tapahtumien yhteydessä eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja Global Cinema Federationista

GCF:n perustajajäsenet virallistavat tulevien viikkojen aikana organisaation politiikan ja sen roolin useilla avainalueilla. Nämä voivat sisältää kasvatustoimintaa tai eri asioiden ajamista niiden luonteista riippuen.

Mahdollisiksi priorisoinnin kohteiksi jäsenet katsoivat:

• piratismin ja laittoman kopioinnin
• elokuvateattereiden esitysyksinoikeudet
• musiikin tekijänoikeusmaksut
• esteettömyys- ja saavutettavuuslainsäädännöt
• suhteet tärkeimpiin elokuvastudioihin ja luovaan yhteisöön
• kansainvälisen kaupan ja ulkomaiset investoinnit

Perustajajäsenten lisäksi – jotka aluksi muodostavat Global Cinema Federationin hallintoelimen – jäseniksi odotetaan suurimpia maailmanlaajuisia elokuvateatterialan toimijoita (kullakin vähintään 250 salia), samoin kuin kansallisia elokuvateatterialan toimialajärjestöjä. Global Cinema Federationista tulee merkittävää enemmistöä maailmanlaajuisesta esitystoimintasektorista edustava organisaatio.

Ne alan toimijat joilla on alle 250 salia voivat liittyä järjestöön saadakseen tietoa ja tukeakseen järjestön keskeisiä tavoitteita.

Vaikka Global Cinema Federation ei tällä hetkellä olekaan jäsenmaksullinen organisaatio, kaikki perustajaorganisaatiot ovat sitoutuneet tukemaan sen päivittäistä toimintaa lahjoittamalla sille ylemmän johtonsa työaikaa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Eduardo Acuña Shaad
i, Head of Americas, Cinépolis (eacuna@cinepolis.com)
Jackie Brenneman, Counsel and Director of Industry Relations / NATO (jeb@natoca.com)
Guillaume Branders, Industry Manager / UNIC (gbranders@unic-cinemas.org).