Elokuvataiteen valtionpalkinto Lauri Törhöselle

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin luovutti tämänvuotiset elokuvataiteen, kuvataiteen, rakennustaiteen ja valokuvataiteen valtionpalkinnot tiistaina Helsingissä. Valtion elokuvataidetoimikunnan myöntämän elokuvataiteen valtionpalkinnon sai elokuvaohjaaja Lauri Törhönen, valtion kuvataidetoimikunnan myöntämän kuvataiteen valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Lauri Astala, valtion rakennustaidetoimikunnan myöntämän rakennustaiteen valtionpalkinnon saivat arkkitehdit Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä ja valtion valokuvataidetoimikunnan myöntämän valokuvataiteen valtionpalkinnon sai valokuvaaja Jaakko Heikkilä. Palkinnot ovat suuruudeltaan 15 000 euroa.

Valtion elokuvataidetoimikunnan palkintoperustelut:

Elokuvaohjaaja Lauri Törhönen (s. 1947) on viimeisimmän reilun kymmenen vuoden aikana ennen kaikkea kehittänyt elokuvakoulutusta Suomessa. Hänen toimiessaan osastonjohtajana Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osastolla oli elokuvataiteen opetus jatkuvien kehittämistoimien kohteena. Elokuvakerronnan professorina ja osastonjohtajana Törhönen johdonmukaisesti ja rohkeasti puolusti elokuvataiteen asemaa taidekorkeakoulussa. Tehdyn työn tuloksia tullaan arvostamaan myös tulevaisuudessa.

Lauri Törhönen ei kuitenkaan ole vain hallinnon ja koulutuspolitiikan saloihin perehtynyt byrokraatti, hän on myös elokuvaohjaaja, jolta on kertynyt töitä jo neljältä vuosikymmeneltä. Opetustöiden loputtua hän on yhä enemmän siirtymässä sanoista tekoihin, entistä aktiivisemmaksi elokuvantekijäksi. Ensimmäinen todistus tästä on marraskuussa ensi-iltansa saava elokuva Raja 1918.

Elokuvataide tarvitsee osaavia ammattilaisia. Lauri Törhönen on pyrkinyt omalla työllään takaamaan, että maassamme on tulevaisuudessa osaavia elokuvantekijöitä; joukko, johon hän myös itse epäilemättä kuuluu. Elokuvataide tarvitsee suorapuheisia, pelkäämättömiä alan puolustajia ja sellaisena Lauri Törhönen tunnetaan ja sellaisena häntä myös arvostetaan.

Lisätietoja:
– kuvataide: taidesihteeri Ansa Aarnio, taiteen keskustoimikunta, puh. (09) 1607 7945
– elokuvataide, rakennustaide, valokuvataide: taidesihteeri Seppo Kauhanen, taiteen keskustoimikunta, puh.(09) 1607 7378