Elokuvataiteen valtionpalkinto Jalmari Helanderille ja Petri Jokirannalle

OKM:n tiedote 27.9.2011

Valtion elokuvataidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2011 elokuvataiteen valtionpalkinnon elokuvaohjaaja Jalmari Helanderille ja tuottaja Petri Jokirannalle. Valtion kuvataidetoimikunta on myöntänyt kuvataiteen valtionpalkinnon taiteilija Erkki Pirtolalle. Valtion valokuvataidetoimikunta on myöntänyt valokuvataiteen valtionpalkinnon kuvallisen viestinnän ja valokuvataiteen professori Merja Salolle. Suuruudeltaan 15 000 euron arvoiset palkinnot jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki tiistaina Helsingissä.

Eri taiteenalojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.

Elokuvataiteen valtionpalkinnon perustelut:

Elokuvataiteen valtionpalkinto myönnetään palkittavien yhteistyöstä elokuvassa Rare Exports.

Elokuvaohjaaja Jalmari Helander (s. 1976) on nuori, näkemyksellinen oman tiensä kulkija. Petri Jokiranta (s. 1965) tunnetaan kokeneena tuottajana ja elokuva-alan ammattilaisena. Yhdessä he luottivat Helanderin lyhytelokuvien omintakeisiin viistoihin tarinoihin ja kasvattivat niiden aiheista poikkeuksellista kansainvälistä kiinnostusta herättäneen teatterielokuvan Rare Exports. Elokuva sai ensi-iltansa joulun alla vuonna 2010, mutta juuri kansainvälisen kiinnostuksen vuoksi se on edelleen ajankohtainen, esimerkiksi Ranskassa elokuva tulee teattereihin vasta kuluvan vuoden joulukuussa.

Elokuvassa perinteinen joulupukkitarina ja myyttinen kauhufantasia kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla. Jalmari Helander vastaa elokuvan ohjauksesta, käsikirjoituksesta ja lavastussuunnittelusta, joten voidaan hyvin sanoa että Rare Exports on hänen elokuvansa. Toisaalta ilman sitoutunutta tuottajaa elokuva ei koskaan pääse valkokankaalle saakka ja tässä tapauksessa Petri Jokiranta teki sen mahdolliseksi. Heidän yhteistyönsä on taidetta ja luovaa tuottajuutta parhaimmillaan.

Kuvataiteen valtionpalkinnon perustelut:

Erkki Pirtola (s. 1950) on suomalaisen vaihtoehtotaiteen johtohahmoja, taiteilija jonka yli neljäkymmentävuotiseen uraan mahtuu lähes koko kuvataiteen muutosten kirjo.

Erkki Pirtola on yksi 1960-luvun lopussa esiin nousseita sarjakuvan uudistajia Suomessa, 1980-luvun alussa toimineen Ö-ryhmän moottori ja 2000-luvulla ITE-taiteen puolestapuhuja. Pirtola on sekä omaperäinen maalari että videon käytön pioneeri. Tämän lisäksi hänet tunnetaan työstään kuvataidekriitikkona ja opettajana.

Kaikissa toimissaan Erkki Pirtola on kulkenut valtavirrasta sivussa, kyseenalaistanut kulloisenkin aikakauden taidekäsityksiä, haastanut yhtä lailla työläisrealismin kuin abstraktin taiteenkin hegemonian, luonut omaperäistä vastapuhetta ja innoittanut lukemattomia ihmisiä tarttumaan taiteen mahdollisuuksiin.

Valokuvataiteen valtionpalkinnon perustelut:

Merja Salo (s.1953) on opetuksellaan, tutkimuksillaan ja julkaisuillaan merkittävästi osallistunut valokuvataiteen ja valokuvan monien roolien ja historioiden pohtimiseen ja valokuvaan liittyvien teoreettisten ongelmien avaamiseen.

Salo väitteli tohtoriksi vuonna 1997 savukemainontaa käsittelevällä väitöstyöllä. Hän oli ensimmäinen valokuvasta väitellyt valokuvaaja Suomessa. Hän on hoitanut alan professuuria Taideteollisessa korkeakoulussa vuodesta 1994 ja sen lisäksi opettanut muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Salon innostunut ja syvälliseen tietoon perustuva opetus on houkutellut muita lahjakkaita valokuvataiteilijoita tutkimuksen tielle ja näin ollen hän on rakentanut perustaa yhä syvenevälle ymmärrykselle valokuvasta ja valokuvataiteesta.

Merja Salo kuului 1980-luvun alussa esille nousseiden naisvalokuvataiteilijoiden sukupolven kärkijoukkoon. Hän oli aktiivisesti nostamassa naisten arvostusta valokuvataiteen kentällä sekä kirjoittajana että yhtenä vuoden 1984 tärkeän naisvalokuvaajien yhteisnäyttelyn 26+ valokuvaajaa kokoajana. Hän on hiljakseen jatkanut taiteen tekemistä opetus- ja tutkimustyönsä ohessa.

Salon asenne valokuvaa kohtaan on vakavan leikkisä. Salon Musta kasvisto -valokuvakirja vuodelta 1984, tyttökalenteri-kuvat 1980-luvulta, hänen muun muassa Valokuva-lehdessä julkaistut kirjoituksensa ja viimeisin kirjansa Carscapes (2011) henkivät älykästä kurittomuutta. Tällainen leikkisä syvällisyys on hyväksi valokuvataiteelle tilanteessa, jossa valokuvataiteilijan ammatista on kehkeytynyt ankara ja kilpailtu. Salo on toimillaan kultivoinut valokuvataiteellista maaperää, jossa on tilaa samanaikaiselle lempeydelle, syvällisyydelle ja vakavuudelle.

"Maailma on täynnä kuvia. Ne puhuvat koko ajan ympärillämme omaa kieltään, usein hiljaisina ja joskus huutaen. Haluan pysähdyttää ihmiset kuvien äärelle, nauttimaan niistä ja myös kysymään niiden tarkoitusta." Merja Salo

Lisätietoja:
-elokuvataide: taidesihteeri Mari Karikoski (Taiteen keskustoimikunta), puh. (09) 1607 7064
– kuvataide: taidesihteeri Ansa Aarnio (Taiteen keskustoimikunta), puh. (09) 1607 7945
-valokuvataide: taidesihteeri Seppo Kauhanen (Taiteen keskustoimikunta), puh.(09) 1607 7378