Elokuvataiteen taiteilija-apurahat on jaettu

Valtion taiteilija-apurahan sai joka yhdeksäs hakija

Tiedote. Julkaistu: 01.09.2017, Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Taidetoimikunnat ovat jakaneet 294 uutta taiteilija-apurahaa. Vuositasolla apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa euroa. Apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Nyt jaetut apurahat alkavat vuoden 2018 alusta. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille, jotka olivat hyvin edustettuina myös hakijoissa. Heidän osuutensa hakijoista oli 64 prosenttia ja apurahan saajista 62 prosenttia. Näillä taiteenaloilla – kirjallisuutta lukuun ottamatta – oli myös eniten nuoria apurahan saajia. Kaikista apurahan saajista joka kuudes on nuori, alle 35-vuotias.

Keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai apurahan. Vaikeinta apurahan saaminen oli kuvataiteessa, ja monitaiteessa, joissa apurahan sai vain joka kahdestoista hakija. Toista ääripäätä edustavat arkkitehtuuri − jossa lähes joka toinen hakija sai apurahan – sekä taidejournalismi ja ympäristötaide, joissa noin joka viides hakemus tuotti tulosta.

Hakijoita oli runsaat 2 500. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta vajaalla prosentilla, mutta taiteenalojen välillä on suuria eroja. Suurinta hakemusmäärän heilahtelu suuntaan tai toiseen oli sellaisilla aloilla, joissa hakemusmäärät jäävät alle sataan, kuten ympäristötaiteessa, sirkus-, performanssi- ja esitystaiteessa sekä valo- ja äänitaiteessa.

Vertaisarviointiin osallistui lähes 60 asiantuntijaa

Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Taike päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken, mutta kukin valtion taidetoimikunta jakaa oman taiteenalansa apurahat.

Seitsemässä taidetoimikunnassa on laaja taidekentän asiantuntemus. Toimikuntien jäsenet ovat oman taiteenalansa ammattilaisia tai muita asiantuntijoita. Tänä vuonna vertaisarviointiin osallistui kaikkiaan lähes 60 asiantuntijaa. Jäsenet vaihtuvat kahden vuoden välein.

Toimikunnat arvioivat hakijoiden taiteellisia ansioita, kuten aikaisempaa taiteellista toimintaa sekä työsuunnitelmaa, mutta myös ikä, asuinpaikka ja kieli huomioidaan. Apurahoista osa on kiintiöity nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Apurahat perustuvat valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Veroton apuraha on 1 692 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Lisätiedot: Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, esa.rantanen@taike.fi, p. 0295 330 720

Elokuvataide

viisivuotinen
Forsström Jan, Helsinki
Härmä Iiris, Espoo

kolmivuotinen
Halonen Arto, Helsinki
Hristov Tonislav, Helsinki
Vilhunen Selma, Helsinki

yksivuotinen
Andell Pia, Helsinki
Myllylahti Mikko, Karkkila
Petronella Lotta, Åbo
Suhonen Ville, Otalampi
Toivoniemi Jenni, Helsinki

puolivuotinen
Neuvonen Laura, Helsinki
Talvio Raija, Helsinki
Vuorinen Elli, Piikkiö
Weiste Jenni, Helsinki

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.