ELOKUVATAIDETOIMIKUNNAN HAKUAJAT JA HAKUKÄYTÄNNÖT OVAT MUUTTUNEET!

Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien apurahojen hakumenettelyä on muutettu ja selkeytetty. Kunkin taiteenalan edistämiseen varatut kokonaismäärärahat eivät muutu, mutta eri tarkoituksiin ennakolta sidottujen nimikkeiden sijasta toimikunnat jakavat hakemusten perusteella määrärahansa eri käyttötarkoituksiin.

Elokuvataidetoimikunnan apurahanimikkeet ovat vaihtuneet siten, että tukimuotojen hakuotsikoissa perustana on hakijan status käyttötarkoituksen sijaan. Käytännössä avustuksia kuitenkin haetaan käyttötarkoituksiltaan samoin kuin aiemminkin, mutta niin, että taiteilijat ja heidän muodostamansa työryhmät hakevat kohdeapurahoja ja yhteisöt toiminta- tai erityisavustusta.
Vuosiapurahojen eli taiteilija-apurahojen hakukäytäntö ja hakuaika -maaliskuu- pysyy ennallaan.

Hakumuodot ja muuttuneet hakuajat ovat seuraavat:

1. ELOKUVATAITEEN KOHDEAPURAHAT YKSITYISILLE
Elokuvakulttuuria ja -taidetta edistäviin hankkeisiin kuten taiteelliseen työhön liittyviin kuluihin, työkustannusten korvaamiseen sekä esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin. Tukea voidaan myöntää myös pienimuotoisiin elokuvatapahtumiin sekä seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Tukea ei myönnetä laitehankintoihin eikä elokuvan tuotantokuluihin. Apurahaa ei myöskään jaeta perusopintoihin liittyviin tai perusopintoihin sisältyviin projekteihin.

Tuki myönnetään yhdelle taiteenharjoittajalle, kahdelle tai useammalle taiteenharjoittajalle yhteisesti tai projektikohtaiselle työryhmälle.
HUOM. hakuaika! 30.9. mennessä.

2. ELOKUVATAITEEN YLEISAVUSTUKSET (TOIMINTA-AVUSTUS) YHTEISÖILLE
Alueellisten elokuvakeskusten toimintaan; avustuksen tarkoitus on kattaa koko vuoden kaikki toiminnat (kuten elokuvatapahtumat). Tukea voidaan myöntää myös elokuvafestivaalien toimintaan silloin kun yhteisön toiminta keskittyy ainoastaan festivaalin järjestämiseen. Avustukset myönnetään seuraavan vuoden toimintaan. Yhteisölle myönnettävä valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.
HUOM. hakuaika! 31.10. mennessä.

3. ELOKUVATAITEEN ERITYISAVUSTUKSET YHTEISÖILLE
Elokuvakulttuuria ja -taidetta edistäviin hankkeisiin kuten elokuvalehtien julkaisemiseen, elokuvafestivaalien ja muiden elokuva-alan tapahtumien järjestämiseen sekä muihin elokuvakulttuuria edistäviin hankkeisiin. Tukea ei myönnetä laitehankintoihin eikä elokuvan tuotantokuluihin.
HUOM. hakuaika! 31.10. mennessä.

Elokuvafestivaalit
Valtakunnallisesti merkittävien elokuvafestivaalien valtionavustuksia myöntää Suomen elokuvasäätiö. Muille festivaaleille ja tapahtumille avustuksia myöntää valtion elokuvataidetoimikunta.
Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa Suomen elokuvasäätiöön, muut festivaalit valtion elokuvataidetoimikunnalle. Hakemukset tulee täyttää sitä varten laaditulle lomakkeelle.
Mikäli elokuvasäätiö ei myönnä valtakunnallista tukea sitä hakeneelle festivaalille, lähettää säätiö hakemuksen elokuvataidetoimikuntaan, joka käsittelee kaikki elokuvatapahtumia ja -festivaaleja koskevat hakemukset yhdessä jaossa.
HUOM. hakuaika! 31.10. mennessä.

Elokuvan laatutuki (tuottajalle/tuotantoyhtiölle)
Laatutuki voidaan myöntää taiteellisesti korkeatasoisen ja laadukkaan elokuvan tai muun kuvaohjelman tuottajalle uuden tuotannon kehittämiseksi. Tuottaja voi käyttää osan saamastaan avustuksesta myös hakemuksen perusteena olevan teoksen tuotantoryhmän kuluihin.
Elokuvan laatutukea myönnetään vuosittain sellaisista julkiseen esitykseen tarkoitetuista kuvaohjelmista, joiden julkinen ensiesitys Suomessa on edellisen vuoden kesäkuun 1. päivän ja jakovuoden toukokuun viimeisen päivän välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina.
HUOM. hakuaika! 30.4. mennessä.

Lisätietoja:
taidesihteeri Mari Karikoski 09-1607 7064 / mari.karikoski@minedu.fi

Tarkempia hakuohjeita ja hakulomakkeet: www.taiteenkeskustoimikunta.fi