Elokuvasäätiön 50/50 -tukimuodolle jatkoa vuonna 2014

Suomen elokuvasäätiön tiedote 17.9.2013

Elokuvasäätiö voi myöntää tuotantotukea ns. 50/50-tukimuodon kautta. Tukimuodon tavoitteena on etsiä elokuvatuotannoille uusia rahoittajia ja nopeuttaa päätöksentekoprosessia ja tuotantoon saattamista tällaisissa hankkeissa. Tuotantoyhtiö voi hakea tämän tukimuodon kautta tukea hankkeelleen, jonka rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on rahoituspäätöksin tai sitovin aiekirjein vahvistunut. Elokuvasäätiön maksimituki hankkeelle on 50 prosenttia tuotantokustannuksista.

Tuki myönnetään hakemusten perusteella. Vuoden 2014 hakuaika päättyy 28.2.2014. Hakukelpoisia ovat tuotannot, jotka alkavat viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Tukipäätökset pyritään tekemään viiden viikon sisällä hakemuksien vastaanottamisesta.

Hakemuksiin tulee liittää säätiön tukiohjeiden kohdassa 2.3. (http://ses.fi/tukitoiminta/tukiohjeet/#c481) mainitut tuotantotukea haettaessa tarvittavat liitteet ja niiden lisäksi hakemuksiin tulee liittää tai haettaessa on huomioitava seuraavaa:

  • hakemukseen on liitettävä selvitykset tuotantoon jo vahvistuneesta vähintään 50 prosentin rahoituksesta (muiden rahoittajatahojen tukipäätökset tai aiekirjeet, jotka on sidottu tuotannon ilmoitettuun kokonaisbudjettiin) ja mahdolliset lisäselvitykset muista rahoittajatahoista
  • Hankkeesta toimitettavan markkinointi- ja levityssuunnitelman liitteineen ja selvityksineen tulee olla vastaava kuin mitä toimitetaan markkinointi- ja levitystukea haettaessa (tukiohjeiden kohta 2.4.)
  • Hankkeesta toimitettavasta tuotantoaikataulusta tulee käydä ilmi tuotannon aloitus noin yhdeksän kuukauden sisällä hakuajasta.
  • Hakijoiden tulee kiinnittää huomiota markkinointi- ja levityssuunnitelman viimeistelyyn, yleisötavoitteen esittämiseen, käsikirjoitukseen ja taiteelliseen tekijätiimiin. Viime mainittujen (ml. näyttelijät) tulee mahdollisuuksien mukaan olla hankkeeseen aiekirjeellä sitoutuneita.

Määräaikaan mennessä saapuneet tukihakemukset arvioidaan säätiön www-sivuilta löytyvän pistejärjestelmän mukaan (http://ses.fi/tukitoiminta/tukiohjeet/5050-tuotantotuki/). Tukea myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa eniten pisteitä saaneille, hakuehdot täyttäville hankkeille.

Lisätietoja:

Tuotantojohtaja Petri Kemppinen
etunimi.sukunimi(at)ses.fi
p. (09) 6220 3030