Elokuvasäätiö julkaisi elokuvateattereiden digitointimäärärahojen sekä kunnostustuen haun

Elokuvateattereiden digitointimäärärahan hakuohjeet

Opetusministeriö on myöntänyt Suomen elokuvasäätiölle valtionavustuksena yhteensä 1 500 000 euroa käytettäväksi elokuvateattereiden digitointiin. Tuki on tarkoitettu osarahoitukseksi elokuvateatterin digitaalisten esityslaitteistojen hankintoihin.

Elokuvasäätiö julistaa erillismäärärahan elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yhteisöjen haettavaksi. Ensimmäinen hakuaika päättyy perjantaina 19.6.2009 klo 16.00 ja toinen haku keskiviikkona 30.9. 2009 klo 16.00.

Tukea haettaessa käytetään erillistä lomaketta. Tarjouspyyntöjä tarvitaan vähintään kahdelta (2) laitetoimittajilta. Tarkat tiedot tuen hakuun liittyvistä yksityiskohdista on mainittu SES:n levitystoiminnan tukiohjeissa, jotka löytyvät elokuvasäätiön nettisivuilta esitys- ja levitystoiminnan osiosta (www.ses.fi).

Tuen hakijan on ilmoitettava, koskeeko hakemus de minimis -säännön mukaista avustusta vai EU:n komission elokuvan valtiontukipäätöksen (K(2008) 6350 lopullinen) ehtojen mukaista tukea.

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Niina Otva tai kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas (etunimi.sukunimi@ses.fi) tai (09) 6220 300.

*****

Elokuvateattereiden kunnostustuen määrärahan hakuohjeet

Opetusministeriö on myöntänyt Suomen elokuvasäätiölle valtionavustuksena yhteensä 1 000 000 euroa käytettäväksi elokuvateattereiden kunnossapitohankkeisiin. Tuki on tarkoitettu osarahoitukseksi teatteritilojen modernisointia tai korjauksia koskeviin hankintoihin.

Elokuvasäätiö julistaa erillismäärärahan elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yhteisöjen haettavaksi. Ensimmäinen hakuaika päättyy perjantaina 19.6.2009 klo 16.00 ja toinen haku keskiviikkona 30.9. 2009 klo 16.00.

Tukea haettaessa käytetään erillistä lomaketta. Tarkat tiedot tuen hakuun liittyvistä yksityiskohdista on mainittu SES:n levitystoiminnan tukiohjeissa, jotka löytyvät elokuvasäätiön nettisivuilta esitys- ja levitystoiminnan osiosta (www.ses.fi).

Tuen hakijan on ilmoitettava, koskeeko hakemus de minimis –säännön mukaista avustusta vai EU:n komission elokuvan valtiontukipäätöksen (K(2008) 6350 lopullinen) ehtojen mukaista tukea.

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Niina Otva tai kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas (etunimi.sukunimi@ses.fi) tai (09) 6220 300.

LINKKI: Hakujen ohjeet ja lomakkeet (zip)