Elokuvajärjestöt saivat avustuksia

Opetusministeriön tiedote 16.2.2009

Opetusministeriö on myöntänyt yhteensä 440 000 euroa kahdelletoista elokuva-alan järjestölle. Määräraha kasvoi viime vuodesta 40 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Uusia avustuksen saajia olivat Filmi- ja Videokuvaajien Liitto sekä Suomen Elokuvaajien Yhdistys.

Suurimman avustuksen sai Suomen elokuvakontakti (145 000 €), joka on elokuvantekijöiden perustama levitysjärjestö. Muita avustuksen saajia olivat AV-arkki (60 000 €), Animaatioklinikka – Suomen Animaationtekijät (7 000 €), Dokumenttikilta (18 000 €), Euphoria Borealis (4 000 €), Filmi- ja Videokuvaajien Liitto (2 000 €), Mediakasvatuskeskus Metka (58 000 €), Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin Liitto (31 000 €), Suomen Elokuvaajien Yhdistys (4 000€) Suomen Elokuvaohjaajaliitto (22 000 €), Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto (23 000 €), Varsinais-Suomen Elokuvakeskus (28 000 €) ja Walhalla – Pohjoismaisen elokuvan Suomen näyttämö (38 000 €).

Päätökset perustuvat valtion elokuvataidetoimikunnan lausuntoon ja ministeriön harkintaan. Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon muun muassa järjestöjen toiminnan laajuus, aktiivisuus, laatu sekä taloudellinen tilanne. Pääsääntöisesti avustuksia myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville järjestöille.

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Leena Laaksonen, puh. 09-160 77044