Elokuva jäi ilman viisivuotista apurahaa

Tiedote/Meddelande 4.10.2007
Taiteen keskustoimikunta / Centralkommissionen för konst PL/PB 293, 00171 Helsinki/Helsingfors

Taiteen keskustoimikunnan taiteilija-apurahat 2008 /
Centralkommissionens konstnärsstipendier 2008

Taiteen keskustoimikunta on päättänyt jakaa vuoden 2008 alusta käynnistyvät viisivuotisapurahat seuraaville:
Centralkommissionen för konst har beviljat 5-åriga konstnärsstipendier fr.o.m. början av 2008till 7 konstnärer:

teatteriohjaaja Liisa Isotalo, Helsinki
säveltäjä Pekka Jalkanen, Helsinki
tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen, Helsinki
kirjailija, kuvataiteilija Rosa Liksom, Helsinki
kuvittaja, kirjailija Markus Majaluoma, Sipoo
kuvataiteilija Tea Mäkipää, Mäntyharju
kuvataiteilija Hannele Rantala, Helsinki

Kolmivuotinen taiteilija-apuraha
Ett 3-årigt konstnärsstipendium
kuvantekijä Merja Aletta Ranttila, Inari

Taiteen keskustoimikunnan mediataiteen yksivuotinen taiteilija-apuraha vuodelle 2008 myönnettiin taiteilija Hannu Karjalaiselle (Helsinki) ja sirkustaiteen yksivuotinen taiteilija-apuraha sirkustaiteilija Petteri Jakobssonille (Tampere)
Ett 1-årigt konstnärsstipendium för mediekonst beviljades till konstnär Hannu Karjalainen från Helsingfors och 1-årigt konstnärsstipendium för cirkuskonst till cirkuskonstnär Petteri Jakobsson från Tammerfors.

Arvostelijoiden taiteilija-apurahat/ Kritikersstipendier
3-vuotinen/årigt
Mervi Kantokorpi, Pohja

1-vuotinen/årigt
Kaisa Kurikka, Turku
Mats Liljeroos, Helsingfors
Veli-Matti Saarinen, Helsinki

½-vuotinen/årigt
Niklas Bengtsson, Helsinki
Juha Rosenqvist, Turku
Emilia Siltavuori, Helsingfors
Päivi Valotie, Turku

Lisätiedot / Ytterligare information:
Jarmo Malkavaara, pääsihteeri/generalsekreterare
puh./tfn (09) 1607 7338, jarmo.malkavaara@minedu.fi