Eduskunta hyväksyi kulttuurisetelin verovapauden

Vuoden 2009 tuloveroasteikot ja ansiotuloista tehtävät vähennykset hyväksyttiin 5.12. toisessa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 22/2008 vp) mukaisesti.

Mietintö sisälsi myös esityksen kulttuurisetelin ja muun työnantajan työntekijälle tarjoaman liikunta- ja kulttuuritoiminnan säätämisestä 400 euroon asti verovapaaksi henkilöstöeduksi.

Verovapaana kulttuuritoimintana pidetään työntekijän käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä taikka vastaavassa muussa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Vastaavana muuna eri taiteenaloihin liittyvänä tapahtumana tai tilaisuutena pidetään elokuva-, kirjallisuus-, kuva-, muotoilu-, näyttämö-, rakennus-, sävel-, tanssi-, valokuva- ja sirkustaiteeseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Verovapauden piiriin kuuluvat myös käynti tiedekeskuksessa ja urheilutapahtumassa. Veroedulla tuetaan sisäänpääsymaksuja näihin tilaisuuksiin.

Kulttuuriseteli on verovapaa henkilöstöetu 1.1.2009 alkaen.