DCI julkaisi digitaalisen elokuvan testiohjelman – Elokuvateatterijärjestöt vaativat sertifiointia

DCI:n (Digital Cinema Initiatives) testiohjelman tavoitteena on päästä lähemmäksi kansainvälistä digitaalisen projisoinnin standardia. Helmikuussa testiohjelmaa vetämään valittiin Frauenhofer Instituutti Saksasta. Marraskuussa 2006 valmistuu Instituutin suunnittelema ja DCI:n hyväksymä testipenkki, johon valmistajat pääsevät testaamaan laitteitaan.

DCI ei itse jaa sertifikaatteja testipenkin läpikäyneille valmistajille, vaan DCI:n jäsenstudiot (Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal ja Warner Bros.) päättävät kukin tahollaan, täyttävätkö laitteistot DCI:n spesifikaatiot.

DCI:n ilmoitus sopivaan aikaan

Elokuvateattereiden etujärjestöt Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa julkaisivat tänään kirjeen, jossa vaaditaan digitaaliselle elokuvateatteritoiminnalle luotettavaa ja riippumatonta sertifiointia.

Elokuvateattereiden tuleva digitalisointi on suurin teknologinen muutos, mitä elokuva-ala on koskaan nähnyt. Siirtymän vaatimat investoinnit ovat suuria, joten teattereiden on oltava varmoja niin hankkimiensa laitteiden teknisestä luotettavuudesta kuin siitä, että laitteistot ovat kaikkien elokuvastudioiden ja -levittäjien hyväksymät.

Elokuvateattereiden etujärjestöt pyytävät kansainvälisen, riippumattoman sertifiointiohjelman käynnistämistä – elokuva-alan tulee olla yhdessä rintamassa päättämässä digitaalisten esityslaitteistojen teknisistä vähimmäisvaatimuksista.

Sertifiointikirjeen ovat allekirjoittaneet Kansainvälinen elokuvateatteriliitto (UNIC) sekä viisitoista kansallista liittoa. Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry:n puolesta kirjeen allekirjoitti hallituksen puheenjohtaja Ismo Määttä.

DCI:n tiedote testiohjelmasta
International Exhibitor Associations Letter Regarding Certification for Digital Cinema (pdf)