Avain siivittämään kotimaisen elokuvan menestystarinaa

Vapaa julkaistavaksi 13.3.2013

Kotimaisen elokuva-alan yhteenlittymä Avain vierailee tänään keskiviikkona eduskunnassa. Kaikki alan keskeiset järjestöt kokoava Avain pyrkii edistämään alan sisäistä keskustelua, sekä nostamaan kotimaisen elokuvan sille kuuluvaan arvoasemaan.

Audiovisuaalinen ala koostuu noin 600 yrityksestä ja niiden liikevaihto oli vuonna 2011 noin 220 miljoonaa euroa. AV-ala työllisti 7500 henkeä (sisältää TV-kanavien työntekijät). Tuotannot työllistävät projektikohtaisesti henkilöitä runsaasti myös muilta palvelualoilta. Elokuvatuotannoilla on suuri merkitys työllisyyden lisäksi myös kansallisen kulttuuriperinnön luomisessa, sekä maabrändin ja alueellisen vetovoiman edistämisessä.

Kotimainen elokuva menestyy Suomessa ja voi kasvaa myös kansainväliseksi menestystarinaksi. Vuonna 2012 kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli ennätykselliset 2,4 miljoonaa. Suomalaisille tarinoille on kysyntää kaikissa katsojaryhmissä aikuisista lapsiin.

Koko elokuva-ala on nyt liittynyt yhteen turvatakseen kotimaisen ammattimaisen elokuvatuotannon jatkuvuuden. Tämän saavuttamiseksi Avain julkistaa tänään eduskunnassa viiden tavoitteen ohjelmansa.

Elokuvan rahoitus nostettava pohjoismaiselle tasolle. Suomen elokuvasäätiön rahoitus on turvattava ja nostettava pohjoismaiselle tasolle. Elokuvasäätiön tukivarat 2011 olivat n. 21 miljoonaa euroa. Vastaavat tukivarat muissa Pohjoismaissa olivat: Tanska 33 miljoonaa, Ruotsi 32 miljoonaa ja Norja 48 miljoonaa euroa. Myös elokuvakohtainen tuki on nostettava pohjoismaiselle tasolle (tanskalaisen pitkän elokuvan keskimääräinen budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, suomalaisen elokuvan 1,5 miljoonaa).
Hyvitysmaksukysymys on ratkaistava nopeasti ja AVEKin rahoitus saatava kestävälle pohjalle. Lisäksi valtion elokuvataidetoimikunta on säilytettävä.

Kotimaista ohjelmaa kotimaisilta tv-kanavilta. Kaikkien kotimaisten tv-kanavien toimilupaehtoihin on kirjattava konkreettinen ohjelmistoa ja tuotantoa koskeva vähimmäisprosenttiosuus kotimaiselle näytelmä- ja dokumenttielokuvalle sekä tv-draamalle. Ylen ohjelmaostobudjettiin on säädettävä vastaava prosenttiosuus suomen- ja ruotsinkielisistä elokuvista ja tv-draamasta.

Tuotantokannustin saatava Suomeen. Kansainvälisen kilpailun mahdollistamiseksi ja kotimaisten elokuvien oikeuksien pysyttämiseksi Suomessa on luotava tuotantokannustin, jonka kautta tuotantoyhtiöille myönnetään palautuksia suhteessa Suomessa kulutettuun summaan.

Tekijänoikeuksien suojelua parannettava. Tekijänoikeuksien asemaa yhteiskunnassa on vahvistettava. Laillisten jakelukanavien toimintaedellytyksiä tulee parantaa.

Julkisesti tuettua ja maksutonta jatko- ja täydennyskoulutusta. Alan ammatillista täydennyskoulutusta on kehitettävä ja lisättävä, jotta kotimainen elokuva-ala pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä.

Avain on koko kotimaista elokuva-alaa edustava yhteenliittymä. Mukana ovat alan keskeiset järjestöt: Dokumenttikilta, Elokuvakontakti, Käsikirjoittajien kilta, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu, Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C, Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin Liitto SET, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK, Suomen Filmikamari, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen Näyttelijäliitto.

Lisätiedot: Sari Väänänen, toiminnanjohtaja, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK, puh. 050 322 2373, sari.vaananen@filmikamari.fi