Arhinmäki linjasi audiovisuaalisen kulttuurin tavoitteita

OKM-tiedote 12-09-2012

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki keskusteli tiistaina alan toimijoiden kanssa audiovisuaalisen kulttuurin linjauksista. Linjaukset julkaistaan lokakuun alussa. Linjauksissa vahvistetaan audiovisuaalisen kulttuurin monipuolisuutta, uudistetaan tukijärjestelmää, korostetaan toimivaa ja av-kulttuuria tukevaa sääntelykehystä ja tekijänoikeuspolitiikka sekä kulttuuriperinnön, mediakasvatuksen, tutkimuksen, koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä sekä alaan liittyvän tietopohjan tärkeyttä. Linjauksia on 30, joista seitsemän on uusia avauksia, loput vahvistavat nykyisiä, käynnissä olevia toimenpiteitä tai tuovat niihin uusia ulottuvuuksia.

Linjauksissa painotetaan sisältöjen tuotantoa, alan eri ammattilaisten toimintamahdollisuuksien turvaamista sekä toimivaa ja joustavaa tukijärjestelmää. Linjauksissa kohdistetaan erityistoimenpiteitä lasten ja nuorten elokuvien ja muiden audiovisuaalisten sisältöjen tuotantojen tukemiseen.

– Linjauksien tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet audiovisuaalisen alan tekijöille ja alaa tukevalle kulttuuritoiminnalle, ministeri Arhinmäki toteaa.

– On tärkeää, että av-ala ja muut kulttuurin ja taiteen toimijat saavat ajoissa tietoa veikkausvoittovaroihin kohdistuvien uusien tarpeiden vaikutuksista. Valmistelutyö aloitetaan pikaisesti, ministeri lupasi.

– Tukijärjestelmään tarvitaan uudistuksia ja tuotantojen rahoituspohjan laajentamista, jotta tulevaisuudessakin pystytään tukemaan elokuvaa ja muita audiovisuaalisia sisältöjä. Yksi uusi on avaus on nk. kannustinjärjestelmän kehittäminen myös Suomeen, ministeri lisäsi.

Linjaukset pohjautuvat digitaalisen teknologian myötä muuttuneeseen ympäristöön sekä hallitusohjelman tavoitteisiin. Näistä alan kannalta tärkeimpiä ovat kulttuurin tuen painottuminen taiteen ja kulttuurin sisällön luomiseen ja tehokkaaseen levittämiseen, kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen työpaikkojen syntymisen tukeminen, kulttuuriviennin ja luovien alojen markkinointiosaamisen edistäminen sekä lastenkulttuurin aseman ja toimintaedellytysten vahvistaminen. Julkisen tuen tulee kohdentua ammattimaiseen tekemiseen, tuotantoon ja levittämiseen. Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin erityistoimia jatketaan.

Linjauksissa painotetaan Yleisradion roolia kotimaisen audiovisuaalisen sisällön tuottajana ja rahoittajana.

– Yleisradion mukaan päätös nk. Yle-veron toteutumisesta parantaa av-alan riippumattomien tuotantoyhtiöiden toimintaa. Tällä voi olla myönteinen vaikutus myös alan työllisyydelle. Ylen tulee panostaa kotimaisten ohjelmasisältöjen tuotantoon. Myös kaupallisten toimijoiden pitää ottaa vastuuta kotimaisista sisällöistä. Tämä on kulttuuripoliittisesti oikea vaatimus, Arhinmäki sanoo.

– Ehdotuksissa alalle on heitetty haaste mahdollisuudesta saada kaikki sisällöistä taloudellisesti hyötyvät tahot mukaan tuotantojen rahoittamiseen. Toteutuakseen linjaukset vaativat vuoropuhelua ja yhteistä tahtoa, Arhinmäki painottaa.

Digitaalisen toimintaympäristön muutos aiheuttaa myös audiovisuaalisen sektorin virastoille omat vaatimuksensa, mm. pitkäaikaissäilyttämiselle ja mediakasvatustyölle.

– Näillä molemmilla on yhteiskunnallista merkitystä pitkälle tulevaisuuteen, enemmän kuin yleisesti ehkä ymmärretään.

Audiovisuaaliseen kulttuuriin kuuluvat elokuvat, televisio- ja radio-ohjelmat, digitaalisessa muodossa olevat pelit alustasta riippumatta, musiikkivideot ja videotaide, televisiomainokset, näiden kaikkien tuotanto, jakelu ja kaikenlainen esittäminen, audiovisuaalisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, koulutus ja tutkimus. Audiovisuaalisia sisältöjä yhdistetään myös muihin taiteenlajeihin, kuten mediataiteeseen, verkkotaiteeseen tai teatteriesityksiin.

Lisätietoja:
– erityisavustaja Anna Tulusto (OKM), puh. 040 148 6502
– kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen (OKM), puh. 0295 3 30175