Organisaatiomuutos Finnkinossa

Kehityspäällikkö Janne Uusi-Köllin vastuualuetta muutetaan 1.9.2008 lähtien siten, että Janne vastaa Finnkinon kehitysprojekteista teatterien ja ICT:n osalta. Hänen vastuulleen kuuluvat seuraavat alueet:

Liikepaikkakehitys
• liiketilakartoitukset, hankekartoitukset, liiketilaneuvottelut
• teatteriprojektit

Teatterikehitys
• teatteri- ja myymäläkonseptien kehittäminen
• tekniikkakehitykseen osallistuminen

ICT
• Tietohallinnon kehittäminen
• ulkoistuskumppanien ja järjestelmätoimittajien ohjaus

Janne Uusi-Kölli on Finnkinon johtoryhmän jäsen.

Tekniikan asiantuntija Ari Saarinen nimitetään tekniseksi päälliköksi vastuualueenaan teatteritekniikka sekä teatterien suunnittelu- ja rakennusprojekteihin osallistuminen. Ari Saarinen toimii tekniikan henkilökunnan lähimpänä esimiehenä. Ari raportoi Janne Uusi-Köllille.

Anu Leppilampi
henkilöstöpäällikkö

Finnkino Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
040-5588020
anu.leppilampi@finnkino.