Filmikamari SEL SEOL
Takaisin18.06.2015
Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015 on julkaistu

Suomen elokuvatuottajien keskusliiton toimeksiannosta Parametra toteutti toukokuussa 2015 tutkimuksen 15-79-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa elokuvien katselusta eri jakelukanavissa ja katselutottumuksista. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 4.-30.5.2015, ja vastaajia oli yhteensä 503 henkilöä. Aikaisemmat vastaavanlaiset tutkimukset on tehty vuosina 2013, 2010 ja 2008. Tällä kertaa tehtiin erillinen tutkimus myös 5-16-vuotiaiden lasten ja varhaisnuorten katsomistottumuksista. Se toteutettiin nettipaneelina, ja vastaajia oli yhteensä 211.

15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 11 % käy katsomassa pitkän elokuvan elokuvateatterissa vähintään kerran kuukaudessa. 76 % suomalaisista käy elokuvissa vähintään kerran vuodessa, kun vuonna 2013 lukema oli 66 %. Suomalaisista 11 % ei käy koskaan elokuvissa. 55 % suomalaisista käy katsomassa kotimaisen elokuvan vähintään kerran vuodessa. Suomalaisista 13 % ei käy katsomassa koskaan kotimaista pitkää elokuvaa. Sellaisten määrä, jotka eivät käy koskaan katsomassa kotimaista elokuvaa, on vähentynyt kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Muista pitkien elokuvien jakelukanavista internet on lisännyt selvästi merkitystään viimeisen kahden vuoden aikana. Eniten internetin merkitys on kasvanut 15-24-vuotiaiden keskuudessa. Television maksuttomilta kanavilta ja dvd:ltä/blu-ray:lta katsotaan puolestaan vähemmän elokuvia kuin kaksi vuotta sitten.

Elokuvissa käymisen tärkeimmät motiivit liittyvät elokuvan esittämisen näyttävyyteen, eli isoon valkokankaaseen ja äänimaailmaan. Reilusti yli 80 % 15 vuotta täyttäneistä ja elokuvissa käyvistä suomalaisista pitää edellä mainittuja asioita tärkeinä syinä sille, että käy katsomassa elokuvia elokuvateatterissa. Myös muut katsomismukavuuteen liittyvät tekijät, kuten salin koko ja istuimet, ovat tärkeitä motiiveja elokuviin menemiselle. Monille elokuvissa käyminen on myös mahdollisuus irtautua arjesta, tai viettää aikaa kumppanin / perheen kanssa.

Elokuvissa kävijän mielestä tärkein elokuvan valintaan vaikuttava tekijä on elokuvan aihe: 15 vuotta täyttäneistä, elokuvissa käyvistä suomalaisista 91 % sanoo sen olevan tärkeä asia valinnassa. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat ystävien suositukset (77 % pitää tärkeänä) ja näyttelijät (73 %). Hieman yli puolet (57 %) elokuvissa kävijöistä pitää hyviä arvosteluja medioissa tärkeänä tekijänä valitessaan elokuvaa, ja noin puolet (52 %) elokuvissa kävijöistä pitää elokuvan kotimaisuutta tärkeänä valintatekijänä. Suositukset sosiaalisessa mediassa kokee 30 % suomalaista tärkeäksi elokuvan valintaan vaikuttavaksi tekijäksi, mikä on hieman enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 67 % pitää uutta kotimaista elokuvaa yleensä kiinnostavana. Kiinnostus on lisääntynyt jonkin verran vuoden 2013 tutkimukseen verrattuna. Uutta kotimaista elokuvaa pidetään hauskana ja laadukkaana, eikä sitä pidetä enää läheskään niin synkkänä kuin aikaisemmin. Myöskään 'pitkäveteinen', 'ahdistava' ja 'vaikeaselkoinen', kuin myös 'liikuttava', eivät kuvaa enää niin paljon uutta kotimaista elokuvaa verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Mielikuva uudesta kotimaisesta elokuvasta on edelleen muuttunut hieman viihteellisempään suuntaan. Kotimaisia elokuvia katsoo mieluiten 31 % 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista. 26 % suomalaisista katsoo mieluiten Hollywood-elokuvia ja eurooppalaisten osuus mieluisimpina elokuvina on 15 % suomalaisten keskuudessa. Kotimaiset elokuvat ovat nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 tutkimuksen mieluisampia kuin Hollywood-elokuvat.

Parhaimpia elokuvateatterissa nähtyjä, viimeisen kahden vuoden aikana valmistuneita kotimaisia elokuvia ovat 15 vuotta täyttäneiden suomalaisten mielestä Mielensäpahoittaja 13 %:n ja Luokkakokous 11 %:n osuudella. Seuraavaksi eniten mainintoja sai 21 tapaa pilata avioliitto, jonka osuus on 7 %.

Tutkimusraportti löytyy Elokuvatuottajien keskusliiton sivuilta: http://www.filmikamari.fi/page.php?id=41
sekä Suomen Elokuvasäätiön sivuilta: http://ses.fi/tilastot-ja-tutkimukset/tutkimukset/

Lisätietoja tutkimuksesta: Parametra, Jussi Salmela, 040-846 2532, jussi.salmela@parametra.fi

© FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay